Vår verksamhet

Den kärlkirurgiska enheten bedriver huvudsakligen vård av patienter med sjukdomar som engagerar kroppens samtliga blodkärl utanför hjärta och hjärna.

Verksamheten är Sveriges största och har en högspecialiserad akademisk profil med avancerad öppen och endovaskulär kärlkirurgi innefattande aortakirurgi, benartärkirurgi, karotiskirurgi och venös rekonstruktion. Enheten har två större patientflöden; Artär- och vensjukdom samt Aortasjukdom. Verksamheten ansvarar också inom multidisciplinära nätverk för kärlrekonstruktion vid tumörkirurgi, extrakorporeal membranoxygenering (ECMO), blödningskontroll och kärltrauma.

Vid enheten pågår en omfattande forsknings- och utbildningsverksamhet. Forskningen är fokuserad på mekanismer vid uppkomst av kärlsjukdom och biologiska processer i kärlväggen och blodbanan vid kärlkirurgiska ingrepp för aneurysm, benartärsjukdom, kärlskada och stroke. Avancerad molekylär kärlforskning bedrivs i kombination med patientnära forskning vilket utgör en unik plattform för lösningar av centrala kliniska frågeställningar. Utbildning sker på grundnivå för läkare och sjuksköterskor samt specialistutbildning inom kärlkirurgi och kirurgi. Flertalet nationella och internationella kurser genomförs inom enheten årligen.

Vårdavdelning och mottagning är förlagd till Solna men konsult- och jourverksamheten bedrivs dygnet runt vid sjukhusen både i Solna och Huddinge samt tillsammans med Södersjukhuset för hela Region Stockholm.

Fakta

  • Kärlkirurgisk operationsvolym; cirka 1500 operationer årligen.
  • Operationssalar; 1 öppen operationssal, 1 hybridsal, 2 minihybridsalar samt tillgång till traumahybridsal för akuta fall.
  • Mottagningsverksamhet; cirka 4000 öppenvårdsbesök och cirka 6000 vårdkontakter årligen.
  • FoU; vid enheten verkar 3 professorer, 2 docenter, 6 disputerade läkare och 1 disputerad sjuksköterska.

Kontaktinformation

Namn: Carl Wahlgren
Titel: Verksamhetschef
E-post: carl.wahlgren@regionstockholm.se

Namn: Emelie Modin
Titel: Chefsassistent
E-post: emelie.modin@regionstockholm.se