Vensjukdom

Vensjukdomar beror huvudsakligen på antingen stopp i kärlet (ventrombos) eller klaffläckage (venös insufficiens) och de vanligaste symtomen är bensvullnad, klåda, lokal värk och hudmissfärgning. Avancerad och långvarig bensvullnad leder till sämre cirkulation i huden som i sin tur kan leda till svårläkta smärtsamma sår.

Vår verksamhet

Klaffläckage i de ytliga venerna är mycket vanligt och leder till ytliga åderbråck och oftast lätt att behandla med gott resultat. Bensvullnad pga ventrombos (posttrombotiskt syndrom) kräver i regel specialisthandläggning.

Enheten har mångårig stor erfarenhet av multidisciplinärt handläggande av patienter med brett spektrum av venösa sjukdomar såsom akuta proximala venösa tromboser, posttrombotiskt syndrom, venösa bensår och medfödda kärlmissbildningar.

I bedömningen deltar ven-specialiserade kärlkirurger, hudläkare, koagulationsexperter, kliniska fysiologer och interventionella radiologer. En omfattande diagnostik med såväl radiologiska som fysiologiska metoder sker. Behandling sker oftast med minimalinvasiv endovaskulär metod (endovenös laser, ultraljudsledd sklerosering, venstentning) som i selekterade fall kan kompletteras med öppen kirurgi. Komplexa venfall diskuteras vid multidisciplinär konferens.

Fakta

  • Patienter med ytliga åderbråck och hudförändringar/bensår remitteras i första hand till privat vårdgivare med avtal med Region Stockholm.
  • Vid kroniska bensår med misstanke på djup venös insufficiens eller posttrombotiskt syndrom, initiera gärna utredningen med venduplex bäcken-ben på fysiologlabb samt remiss till oss.
  • Vid akut trombos engagerande centrala vener (bäcken, vena cava, mesenterialven) ta kontakt med kärlkirurgjour 08-123 700 00 för akut handläggning.

Kontaktinformation

Namn: Joy Roy
Titel: Docent, Överläkare
E-post: joy.roy@regionstockholm.se