Karotissjukdom

Åderförkalkning i halspulsådern (karotis) med förträngning av kärlet (stenos) är en viktig orsak till slaganfall (stroke). Risken för stroke är som störst när förträngningen blivit instabil så att blodproppar bildas som kan lossna och blockera blodflöde i hjärnans blodkärl.

Vår verksamhet

Stroke kan förebyggas med en operation där förträngningen tas bort och görs främst hos patienter där en instabil förträngning (symptomatisk karotisstenos) orsakat övergående cirkulationsstörning till hjärnan, så kallad TIA, och bör då ske inom två veckor.

Kärlkirurgin utgör en del av en vårdkedja ("strokeflöde") där patienterna först vårdas och utreds inom den neurologiska enheten där indikation för karotisoperation fastställs i samråd vid en veckovis, multidisciplinär konferens med kärlkirurger, neurologer och experter från neuroradiologi, kliniska fysiologi och neurointervention. I vissa fall kan karotisoperation även vara aktuell utan att förträngningen visat tecken på instabilitet, sk. asymptomatisk karotisstenos. I dessa fall remitteras patienten direkt till vår mottagning, bedöms av kärlkirurg och efter kompletterande utredning fattas eventuell beslut om operation vid den multidisciplinära konferensen.

Fakta

  • Symptomgivande karotisstenos är en viktig orsak till stroke och TIA
  • Operation av symptomgivande karotisstenos förebygger stroke
  • Vård och utredning av symptomgivande karotisstenos sker vid enheten för neurologi, primärt genom strokejour (HASTA jour)
  • Indikation för operation fastställs i samverkan mellan neurologi och kärlkirurgi
  • Patienter med asymptomatisk karotisstenos kan i undantagsfall vara aktuella för strokeförebyggande operation
  • Patienter med asymptomatisk karotisstenos remitteras direkt till kärlkirurgiska mottagningen för bedömning och eventuell utredning

Kontaktinformation

Namn: Ulf Hedin
Titel: Professor, Överläkare
E-post: ulf.hedin@regionstockholm.se