Välkommen till Kärlkirurgi

Medicinsk enhet för Kärlkirurgi bedriver specialiserad och högspecialiserad kärlkirurgisk vård, både akut och elektiv (planerad), samt forskning och utbildning inom kärlkirurgi.

Webbredaktör: Martine Larsson