Att jobba på Långtidsintensivvårdsavdelning (LIVA)

LIVA är en ventilations- tillväxt- och utvecklingsstödjande avdelning som ingår i funktionsområdet Barn Perioperativ Medicin och Intensivvård, Barn PMI. Här vårdas barn med långvarigt behov av andningsunderstöd, som till exempel CPAP, respirator och/eller tracheostomi.

Att jobba här:

LIVA tar emot barn i alla åldrar, och uppdraget omfattar både slutenvårdsplatser (med en längre vårdtid, oftast > 3mån) och vårdplats för dagvård eller korttidsvård. Korttidsvården utgörs främst av tidigare vårdade barn vid försämringar i grundtillståndet och/eller för bronkoskopier och operativa ingrepp i trachealmrådet.

Då LIVA är den enda avdelningen av sitt slag så tar vi emot barn från hela Sverige och ibland även övriga Europa.

Ett urval av våra professioner:

På LIVA jobbar både grundutbildade och vidareutbildade sjuksköterskor och undersköterskor med en gedigen erfarenhet.

Vi arbetar tätt tillsammans för att säkerställa god och säker vård för barnen och deras familjer.

För dig som är nyanställd får du en grundlig, individanpassad, introduktion så att du ska känna dig trygg och kunna utföra ditt jobb. 

Möjligheter för dig som anställd på LIVA:

Vi arbetar i toppmodern miljö, erbjuder individuell schemaplanering och ett arbetsklimat där alla ges möjlighet att få vara med och påverka.

Utöver sedvanliga arbetsuppgifter kan vi erbjuda en unik arbetsplats där du dagligen kommer känna att du gör skillnad inte bara för patienter utan för hela familjer. Ingen dag är den andra lik.