Att jobba på Smärtenheten för Barn

Smärtbehandlingsenheten för barn och ungdomar ingår i funktionsområdet Barn perioperativ medicin och intensivvård. Inom enheten arbetar specialistläkare och specialistsjuksköterskor inom smärtbehandling. Vi arbetar huvudsakligen med inneliggande barn och ungdomar men har även en öppenvårdsmottagning för barn och ungdomar med långvarig smärta där vi tar emot på remiss.

Att jobba här:

Akuta smärtbehandlingsenheten finns till för barn med akut smärta och fungerar som rådgivare för personal på barnsjukhuset avseende behandling av olika smärttillstånd.

Vi svarar för behandling av inneliggande barn med smärta efter trauma, kirurgiska ingrepp eller smärta vid olika medicinska tillstånd. Smärtlindring och sedering i samband med smärtsamma procedurer, med bland annat lustgas, är ett specialområde inom enheten.

Smärtbehandlingsenheten har verksamhet på både Solna- och Huddingesidan. Vi har också en mottagning för barn med långvarig smärta och samarbetar med Beteendemedicinska sektionen inom Medicinsk psykologi.

Våra professioner:

Anestesisjuksköterska - här arbetar du med olika smärtfrågeställningar, t ex smärtrond av postoperativa patienter och med smärtlindring och sedering vid smärtsamma procedurer.

Smärtläkare (med bakgrund som anestesiolog) - arbetar med vanliga för en smärtläkare förekommande frågeställningar och arbetsuppgifter. Unikt för arbetet som smärtläkare på barnsjukhuset är att smärtlindring och sedering vid smärtsamma procedurer är en tongivande del av arbetet.

För dig som är nyanställd får du lång introduktion för att du ska känna dig trygg och kunna utföra ditt jobb patientsäkert.

Möjligheter för dig som anställd på Smärtenheten för Barn:

Vi arbetar i toppmodern miljö, erbjuder individuell schemaplanering och ett arbetsklimat där alla ges möjlighet att få vara med och påverka.

Utöver sedvanliga arbetsuppgifter kan vi erbjuda en unik arbetsplats där du dagligen kommer känna att du gör skillnad inte bara för patienter utan för hela familjer. Ingen dag är den andra lik.