Att jobba på Barnintensiven (BIVA)

BIVA är en intensivvårdsavdelning inom Barn Perioperativ Medicin och Intensivvård, Barn PMI. Här vårdas svårt sjuka barn i åldern mellan nyfödd och 18 år från hela landet.

 

"Barn ska liksom leva i 80 år"

Barnintensivvården på Karolinska Universitetssjukhuset tar hand om de allra sjukaste barnen. Här finns allt som behövs för att rädda barns liv - teknisk utrustning och superspecialister på en lång rad områden. Via Karolinska institutet får vi snabb tillgång till de senaste behandlingsmetoderna. Ingen behöver gissa sig fram, därför kan även barn med livshotande tillstånd få uppleva sin 80-årsdag.

Att jobba här:

Barnintensiven på Karolinska sjukhuset Solna är en högspecialiserad intensivvårdsenhet. BIVA har ett regionalt uppdrag vilket innebär att vi tar emot patienter från Stockholm men även barn med ett högspecialiserat behov från hela Sverige.

Vi arbetar med en bredd av specialister, där vi alla är en viktig del av teamet och dess gemensamma samlade kompetens. Vårt mål är att vara ledande i Sverige inom ämnesområdet pediatrisk intensivvård. 

Ett urval av våra professioner:

Intensivvårdssjuksköterska och undersköterska.

Intensivvårdssjuksköterska - målet är att alla sjuksköterskor har en vidareutbildning inom intensivvård och erfarenhet inom barnsjukvård är meriterande.

En stor del av våra medarbetare har lång erfarenhet inom barnintensivvård, vilket gör att du alltid har en erfaren kollega att rådfråga vid behov. 

För dig som nyanställd specialistsjuksköterska eller undersköterska, erbjuder vi en personanpassad introduktion, vanligtvis i 8 veckor. Du följs upp kontinuerligt av vår utbildningsledare och inom vårt introduktionsprogram. Din närmsta chef och du ansvarar för en fortsatt planerad kompetensutveckling.  

Möjligheter för dig som anställd på BIVA:

Vi arbetar i toppmodern miljö, erbjuder individuell schemaplanering och ett arbetsklimat där alla ges möjlighet att få vara med och påverka.

Utöver sedvanliga arbetsuppgifter kan vi erbjuda en unik arbetsplats där du dagligen kommer känna att du gör skillnad inte bara för patienter utan för hela familjer. Ingen dag är den andra lik.

Inom vår verksamhet finns en transportenhet, ITC Intensive care Transportation Centre, ett tvärprofessionellt transportteam för nationella och internationella transporter för barn, vuxna och patienter i behov av ECMO. Efter en tid och om intresse väcks, finns det möjlighet att arbeta och vidareutveckla sig inom ITC. Läs mer om det här.