Att jobba på Barnoperation Huddinge

Barnoperation Huddinge är en enhet på Karolinska Huddinge som arbetar med barnoperationer. Hos oss finns anestesi- samt operationsmedarbetare som alla jobbar med barnperspektivet i fokus. Vår enhet är en del av Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Att jobba här: 

Inom Barn PMI arbetar vi tvärprofessionellt, här finns undersköterskor, specialistsjuksköterskor inom anestesi och operation samt anestesiläkare. Vi arbetar i flera olika patientflöden, med både elektiva och akuta operationer samt öppenvårdskirurgi. Vår verksamhet är öppen måndag till fredag mellan kl 7-18. Vi har även ett eget preop samt uppvak där samma personal roterar vilket höjer teamkänslan ytterligare.

Ett urval av våra professioner:

Intensivvårdssjuksköterska 

Anestesisjuksköterska

Barnsjuksköterska

Undersköterska 

Våra medarbetare har en gedigen erfarenhet av yrket, en del med vidareutbildning och en del grundutbildade.

För dig som är nyanställd får du lång, individanpassad, introduktion så att du ska känna dig trygg och kunna utföra ditt jobb patientsäkert. 

Möjligheter för dig som anställd på Barnoperation Huddinge:

Vi arbetar i toppmodern miljö, erbjuder individuell schemaplanering och ett arbetsklimat där alla ges möjlighet att få vara med och påverka.

Utöver sedvanliga arbetsuppgifter kan vi erbjuda en unik arbetsplats där du dagligen kommer känna att du gör skillnad inte bara för patienter utan för hela familjer. Ingen dag är den andra lik.