Att jobba på Barnintermediärvårdsavdelning (BIMA)

BIMA är en högspecialiserad vårdavdelning med svårt sjuka barn i behov av intermediärvård. Vi vårdar barn i åldrarna 0-16 år.

Att jobba här:

Till BIMA kommer patienter från intensivvården, från operation, från vårdavdelningar eller från akutmottagningen. Vården bedrivs inom många olika specialiteter så som kirurgi, medicin, neurologi och endokrinologi. Gemensamt för alla är att det har ett behov för en högre vårdnivå men inte så kritiskt sjuka så att de behöver intensivvård. Det gör att det är stor variation i arbetet och i patienternas vårdbehov. Du kommer att arbeta i ett tvärprofessionellt team där vi tillsammans ansvarar för att ge patienterna den bästa vården.

Ett urval av våra professioner:

Grundutbildad sjuksköterska - här finns det möjlighet att utveckla sin kompetens inom en högre vårdnivå och det finns alltid en mer senior kollega att rådfråga och lära av.

Specialistsjuksköterska - våra kollegor har en vidareutbildning inom barn och ungdom med god kunskap om vårdarbetet på högre nivåer. 

Undersköterska - våra medarbetare arbetar nära patienten och har en gedigen erfarenhet av yrket och många har varit här väldigt länge.

För dig som är nyanställd får du en individuellt anpassad introduktion på 4-6 veckor, beroende på tidigare erfarenhet, så att du ska känna dig trygg och kunna utföra ditt jobb patientsäkert. 

Möjligheter för dig som anställd på BIMA:

Vi arbetar i toppmodern miljö, erbjuder individuell schemaplanering och ett arbetsklimat där alla ges möjlighet att få vara med och påverka.

Du får även möjlighet att fortsätta utvecklas inom din profession då vi tror på ett livslångt lärande och du får en bred erfarenhet av att arbeta med svårt sjuka barn.

Utöver sedvanliga arbetsuppgifter kan vi erbjuda en unik arbetsplats där du dagligen kommer känna att du gör skillnad inte bara för patienter utan för hela familjer. Ingen dag är den andra lik.