Att jobba på ITC - Intensive care Transportation Centre

Intensive care Transportation Centre (ITC) är en paraplyorganisation som organiserar fyra specialiserade transportteam: ANTS (Acute Neonatal Transport Service), PETS (Pediatric Emergency Transport Service), ECMO samt AITT (Advanced Intensive Care Transportation Team ). De tre första teamen har funnits länge på Karolinska. Vårt fjärde team – AITT – är nystartat och hanterar transporter av svårt sjuka vuxna patienter inom och utom Sverige.

Att jobba här:

ITC Intensive care Transportation Centre, ett tvärprofessionellt transportteam för nationella och internationella intensivvårdstransporter för barn, vuxna samt patienter i behov av ECMO. Efter en tid som anställd på någon av våra högspecialiserade avdelningar och om intresse väcks, finns det möjlighet att arbeta och vidareutveckla sig inom ITC.

Våra transportenheter:

ANTS (Acute Neonatal Transportation Service) - Karolinskas neonatala transportteam består av specialistläkare och sjuksköterskor som har till uppgift att utföra akuta, och planerade, transporter av vårdkrävande nyfödda mellan sjukhus.

PETS (Pediatric Emergency Transportation Service) - Karolinskas unika barntransportteam har som uppdrag att transportera intensivvårdskrävande barn från 0-18 år. Målsättningen är att hela tiden ha en vårdnivå under transport som motsvarar Barnintensivvårdens.

AITT (Advanced Intensive care Transportation Team) - Karolinskas vuxenteam består av transportutbildade läkare och specialistsjuksköterskor och har som uppdrag att dygnet runt kunna transportera intensivvårdskrävande vuxna patienter, eller vuxna med utökat övervakningsbehov.

ECMO Transportation - ECMO Centrum Karolinska är ett av en handfull centra i världen som transporterar patienter mellan sjukhus under pågående ECMO-behandling. ECMO-teamet möjliggör start av ECMO-behandling redan på hemsjukhuset. 

Vill du jobba hos oss?

Ansök här till någon av våra högspecialiserade avdelningar (BIVA, BANE, ECMO) här