Att jobba på ECMO

ECMO – Extra Corporeal Membran Oxygenation – en modifierad hjärtlungmaskin som syresätter blodet utanför kroppen via ett membran. Vi räddar livet på sjukhusets allra sjukaste patienter genom konstgjord syresättning.

ECMO centrum vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna är ett av Europas stora centra inom området. Här behandlas både nyfödda, pediatriska och vuxna patienter med akut reversibel hjärt- och lungsvikt. Detta sker med hjälp av en modifierad hjärtlungmaskin. ECMO (Extra Corporal Membran Oxygenation) är en högspecialiserad behandlingsform inom intensivvården som innebär att blodet syresätts utanför kroppen. Vårt uppdrag är att bedriva sjukvård, undervisning och forskning på hög internationell nivå.

"ECMO betyder liv för oss"

En film om betydelsen av ECMO-behandling vid svår sjukdom

Att jobba här:

På vår högspecialiserade enhet arbetar vi som interprofessionella team kring patienterna där alla yrkeskategorier gemensamt har en kontinuerlig dialog avseende behandlingsstrategier och vårdplanering. Vi vårdar alla våra patienter på storsal och har ett tätt samarbete med varandra.

Ett urval av våra professioner:

Intensivvårdssjuksköterska - Uppdraget är den kliniska omvårdnaden av ECMO-patienterna vilket bland annat innefattar intensivvård samt handhavande av ECMO-maskinerna och ansvaret för patienten. Du arbetar tätt tillsammans med en specialiserad undersköterska och ECMO-läkare. Vården innefattar alla patientkategorier ifrån neonatal, till pediatriska, till vuxna. Dagliga samtal och samarbete med anhöriga blir en naturlig del av rollen.     

Undersköterska - I rollen arbetar du i ett tight team tillsammans med intensivvårdssjuksköterskan vad gäller omvårdnaden av patienten och du får ett stort ansvar i teamet.

ECMO-läkare - För dig som är specialistläkare med utbildning och erfarenhet inom intensivvård som vill vidareutbilda dig inom ECMO.

I alla roller får du en gedigen inskolning av våra kompetenta, engagerade och trevliga kollegor. I inskolningen ingår en ECMO-utbildning enligt ELSO-standard (Extracorporeal Life Support Organisation). Även efter inskolningen fortsätter kontinuerlig kompetensutveckling och träning för att upprätthålla och fördjupa dina kunskaper. Vi arbetar efter devisen att vi alltid kan bli bättre och vi ger våra medarbetare förutsättningar för det

Möjligheter för dig som anställd på ECMO:

Vi arbetar i toppmodern miljö, erbjuder individuell schemaplanering och ett arbetsklimat där alla ges möjlighet att få vara med och påverka.

Utöver sedvanliga arbetsuppgifter kan vi erbjuda en unik arbetsplats där du dagligen kommer känna att du gör skillnad inte bara för patienter utan för hela familjer. Ingen dag är den andra lik.

Inom vår verksamhet finns en transportenhet, ITC Intensive care Transportation Centre, ett tvärprofessionellt transportteam för nationella och internationella transporter för barn, vuxna och patienter i behov av ECMO. Efter en tid och om intresse väcks, finns det möjlighet att arbeta och vidareutveckla sig inom ITC. 

Vill du jobba hos oss?

Ansök här

Vill du veta mer om att Jobba på ECMO centrum kan du läsa här