Att jobba på Barnuppvaket (BUVA)

Barnuppvakningsavdelningen (BUVA) är lokaliserad i anslutning till barnoperationsavdelningen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. På BUVA vårdas majoriteten av alla opererade barn och ungdomar postoperativt, som genomgått anestesi och ett kirurgiskt ingrepp.

BUVA ansvarar för all pediatrisk postoperativ vård 24/7 med undantag av barn som redan är inneliggande på ECMO, barnintensivvårdsavdelningen eller neo-intensivvårdsavdelningen. BUVAs verksamhet är en förutsättning för att Barnoperation ska kunna hålla sina operationssalar öppna.

Att jobba här:

Alla barn och ungdomar vårdas ur ett familjecentrerat och barncentrerat omvårdnadsperspektiv på en egen övervaksplats. För att säkert kunna bedöma att patienten är redo att flyttas till vårdavdelning eller i förekommande fall till hemmet används utskrivningskriterier enligt poängmodellen Aldrete Recovery Score, vilken tar hänsyn till patientens andning, syresättning, cirkulation, smärta, illamående, operationssår och vakenhetsgrad. På BUVA får två föräldrar/ anhöriga medfölja barnet i vårdutrymmet. Vår strävan är att vistelsen hos oss ska vara en positiv upplevelse för barn och föräldrar. Att kunna förmedla trygghet och ge ett gott bemötande är viktigt för oss.

Ett urval av våra professioner:

På BUVA finns både grundutbildade och specialistutbildade sjuksköterskor och undersköterskor.

Grundutbildade sjuksköterskor får möjligheten att gå basåret på 20% med lång introdutktion. Det finns även möjlighet till betald specialistutbildning inom IVA och barn. 

Sjuksköterska - I rollen ingår att ta hand om barnen efter operation eller extern anestesi med noggrann övervakning under uppvaket. Du leder, prioriterar och utför omvårdnadsåtgärder tillsammans med en undersköterska.

Undersköterska - här arbetar du i team med sjuksköterska och är delaktig i att säkerställa en god omvårdnad för barnen under uppvaket. Det är ett mycket givande arbete inom specialiserad pediatrisk postoperativ
vård där du får en unik möjlighet att växa och utvecklas i din roll som undersköterska och göra avgörande skillnad för våra patienter och deras närstående.

För dig som är nyanställd får du en individuell introduktion så att du ska känna dig trygg och kunna utföra ditt jobb patientsäkert och det finns även en utbildningsansvarig som kliniskt stöd för våra medarbetare. 

Möjligheter för dig som anställd på BUVA:

Vi arbetar i toppmodern miljö, har fast, hälsosamt schema och ett arbetsklimat där alla ges möjlighet att få vara med och påverka.

Utöver sedvanliga arbetsuppgifter kan vi erbjuda en unik arbetsplats där du dagligen kommer känna att du gör skillnad inte bara för patienter utan för hela familjer. Ingen dag är den andra lik.