Att jobba på Barnoperation Solna (BOP)

Här utförs högspecialiserade operationer och behandlingar inom flertalet specialiteter. Vi är en dygnet-runt-verksamhet med både elektiva och akuta flöden och samarbetar med BUVA, BIVA och NEO.

Verksamheten består av allmän kirurgi inklusive akutkirurgi, urologi, spädbarnskirurgi, ortopedi, ryggkirurgi, neurokirurgi, brännskade- samt öron-näs- och halskirurgi. Vi har även nära samarbete med ECMO Centrum.

Barnoperation ingår i sjukhusets traumaberedskap och då stor andel av ingreppen är akuta bedrivs verksamheten dygnet runt.

Att jobba här:

På barnoperation är ingen dag den andra lik. Du jobbar i en bredd av specialiteter med högspecialiserade team där du är en viktig del av teamet och allas insatser räknas.

Ett urval av våra professioner:

Operationssjuksköterska - Alla våra medarbetare har en vidareutbildning inom operation och en del även en dubbel specialitet inom barn. Många har varit här väldigt länge vilket gör att du alltid har en erfaren kollega att rådfråga vid behov. I vår verksamhet samarbetar vi med transportenhet, ITC Intensive care Transport Centre, ett tvärprofessionellt transportteam för nationella och internationella transporter för barn, vuxna och patienter i behov av ECMO. Efter en tid och om intresse väcks, finns det möjlighet att arbeta och vidareutveckla sig inom ITC.

Undersköterska - våra medarbetare har en gedigen erfarenhet av yrket, en del undersköterskor har vidareutbildning inom operation/anestesispecialister.

För dig som är nyanställd får du 6 månader till 1 års introduktion så att du ska känna dig trygg och kunna utföra ditt jobb patientsäkert. 

Möjligheter för dig som anställd på Barnoperation:

Vi arbetar i toppmodern miljö, erbjuder individuell schemaplanering och ett arbetsklimat där alla ges möjlighet att få vara med och påverka.

Utöver sedvanliga arbetsuppgifter kan vi erbjuda en unik arbetsplats där du dagligen kommer känna att du gör skillnad inte bara för patienter utan för hela familjer. Ingen dag är den andra lik.

Vill du veta mer?

Kontakta Omvårdnascheferna på Barnoperation Solna via mail:

Johanna Kolm
Mikaela Jahdadic

Vill du jobba hos oss?

Ansök här för en intresseanmälan.

Ansök här till Operationssjuksköterska Barnoperation.

Ansök här till Specialistsjuksköterska för AKA-uppdrag Barnoperation.