Lämna spermaprov

På Reproduktionsmedicinska laboratoriet utför vi spermaanalyser. Vi analyserar ditt spermaprov för att se vilken koncentration och rörlighet spermierna har, samt provets volym.

Eventuell vidare andrologisk utredning av mannen utförs av Anova

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan För patienter hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Du hittar oss på Reproduktionsmedicin, plan 4, Novumhuset, Hälsovägen 7 eller Blickagången 6, Huddinge. Lämna ditt prov på provinlämningen laboratoriet direkt till vänster efter entrén på plan 4.

Är du godkänd spermiedonator eller har du remiss för att lämna spermaprov och vill boka tid? Från och med 2020-01-20 tar vi bara emot spermaprov från donatorer per telefon och för för utredning efter tidsbokning på 1177 Vårdguidens e-tjänster Mottagning Reproduktionsmedicin. Gå till Reproduktionsmedicinska laboratoriet och klicka på "Beställa tid" i den röda rutan så kommer du direkt dit. Välkommen! 

Provinlämning spermaprov

Optimalt är att provet tas 2-7 dygn efter närmast föregående ejakulation (sädesuttömning). Provet tas genom masturbation. Tvätta händer och könsorgan före provtagningen.

Har du mindre än 1 timmes resväg till laboratoriet kan du med fördel ta provet hemma. Provet ska märkas med personnummer och namn. Provet lämnas till laboratoriet för undersökning inom1 timme.

Ta provet i en steril behållare som du har fått av din läkare eller hämtat från laboratoriet. Under transporten till laboratoriet ska provet förvaras nära kroppen så att det inte kyls av. Det är viktigt att hela provet samlas upp då de flesta spermierna kommer i början av provet. Du kan behöva lämna ytterligare prover.

Har du inte möjlighet att ta provet hemma finns ostörda provtagningsrum med wifi på laboratoriet.

Kondom får inte användas för uppsamling av provet då de innehåller spermiedödande medel. Du kan få burkar av oss.

Sammanfattning

  • Provet bör tas 2-7 dygn efter senaste ejakulation (utlösning).
  • Det är viktigt att hela provet samlas upp.
  • Kondom får inte användas.
  • Glidhjälpmedel får inte användas.
  • Om provet tas hemma ska det lämnas till laboratoriet för undersökning inom en timme.

 

Under undersökning eller behandling

Gå direkt till vänster när du har kommit till Reproduktionsmedicin, anmäl och legitimera dig i mottagningen för provinlämning spermier.

Lämna ditt prov du har med dig eller använd våra provtagningsrum.

Under ditt besök kommer du att träffa både manlig och kvinnlig laboratoriepersonal.

Efter undersökning eller behandling

Resultatet av undersökningen skickas till inremitterande läkare inom 2 veckor. Din läkare kommer sedan att kontakta dig, och ni kommer tillsammans att gå igenom provsvaret.