Fertilitetsbevarande åtgärder - spermier

Reproduktionsmedicinska laboratoriet tar emot patienter som i fertilitetsbevarande syfte ska lämna spermaprov.

Det finns olika anledningar till att du kan behöva genomgå en fertilitetsbevarande åtgärd, i vanligt tal kan man säga att du kan erbjudas möjlighet att bevara könsceller för att kunna om möjligt i ett framtida skede kunna få barn. Orsaken kan vara den medicinering (vanligen cellgifter) och/eller behandling du behöver genomgå i samband med cancerbehandling, som kan påverka din framtida fertilitet eller undantagsvis, av andra särskilda medicinska skäl behöver spara dina könsceller.

Vid Reproduktionsmedicin och Reproduktionsmedicinska laboratoriet kan sädesvätska (spermier) och  testikelvävnad frysas ned. För att få möjlighet till fertilitetsbevarande åtgärd krävs en remiss från din behandlande läkare. Vid mycket akuta fall kan den behandlande läkaren kontakta mottagningen direkt för att boka in en tid.

Stockholms läns landstings regler tillåter fertilitetsbevarande åtgärder till män <56 år. Se länken för fullständiga regler rörande fertilitetsbevarande åtgärder.

Frysförvaring av spermier

Patienter som planeras genomgå gonadotoxisk (spermiedödande) behandling eller testikelkirurgi kan erbjudas lämna spermaprov för nedfrysning samt förvaring i vår vävnadsinrättning. Om tid samt möjlighet finns så kan prover sparas vid flera tillfällen. Remissen ställs direkt till kliniken för bedömning och godkännande. I särskilda fall kan det bli aktuellt att erhålla spermier via ett testikelingepp.

Film från Vävnadsrådet - Jag har fått cancer

Vävnadsrådets broschyrer, frysa ägg och spermier i fertilitetsbevarande syfte

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan För patienter hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Du hittar oss på Reproduktionsmedicin, Novumhuset, plan 4 i Huddinge. Lämna ditt prov på provinlämningen laboratoriet direkt till vänster efter entrén på plan 4.

Du blir kontaktad och få en eller flera tider för provinlämning. I de flesta fall handlar det om 2-3 prov under en 10-dagarsperiod.

Glöm inte att ta med giltig legitimation.

Lämna spermaprov i fertilitetsbevarande syfte

Under undersökning eller behandling

Gå direkt till vänster när du har kommit till Reproduktionsmedicin, anmäl och legitimera dig i mottagningen för provinlämning spermier.

Lämna ditt prov du har med dig eller använd våra provtagningsrum. 

Under ditt besök kommer du att träffa både manlig och kvinnlig laboratoriepersonal.

Efter undersökning eller behandling

Frysförvaring av spermier

Vid inlämnandet av eventuella andra och tredje prov kan du få information om resultatet av de tidigare frysförvaringarna. Laboratoriet finns tillgängligt på telefonnummer 08-123 875 04 för besked.

Skriftlig information om resultatet av frysförvaringen - antal ampuller - i frysen skickas till dig när nedfrysningarna är avslutade. Utlåtande om frysförvaringen skickas till inremitterande läkare.

Om inga spermier hittas i ejakulatet kan inremitterande läkare komma att kontaktas. Inremitterande läkare diskuterar tillsammans med dig om vidare åtgärd, exempelvis vävnadsprov från testiklarna.