Reproduktionsmedicinska laboratoriet, Novumhuset Huddinge

Tillfällig information angående covid-19

26 maj 2020, 11:15

På grund av covid-19 har vi i nuläget begränsad verksamhet. 

Med anledning av nya coronaviruset covid-19 måste sjukhusen prioritera akut sjuka patienter och därför måste den planerade icke akuta vården tillfälligt stå tillbaka enligt beslut från Region Stockholm. Detta leder till längre väntetider och fler väntande över vårdgarantins gränser.

Bedömning av remisser sker fortlöpande. Vi kan i dagsläget inte säga när din/er remiss blir bedömd. Akuta remisser prioriteras.

Från och med vecka 22 kommer Reproduktionsmedicin starta verksamheten i mycket begränsad omfattning. Vi kommer att kontakta aktuella patienter per telefon löpande under kommande vecka. Enligt Folkhälsomyndighetens rekomendationer uppmanas kallade patienter att undvika komunala färdmedel och hålla avstånd. Om du misstänker att du har smittats av covid-19 eller är sjuk ska du avstå från att besöka sjukhuset. Observera att på grund av smittorisken kan inte partner följa med in på enheten.

Patienter i behov av fertilitetsbevarande åtgärder kommer fortsättningsvis prioriteras.

NPL - Nya patientlagen. Mottagning Reproduktionsmedicin har i dagsläget ingen möjlighet att ta emot patienter som söker vård via Nya patientlagen. Regional särskild sjukvårdsledning, RSSL, har förtydligat att Region Stockholm varken skickar eller tar emot utomlänsremisser, tills dess att covid-19-pandemin bedöms vara under kontroll.

Vid intresse av att bli donator (ägg eller spermier) skicka gärna in en intresseanmälan via hemsidan så kontaktar vi dig.

Telefon till Reproduktionsmedicin 08-5858 75 06 välj barnmorskorna.

Läs mer om nya coronaviruset och covid-19

Boka tid på 1177.se

Är du godkänd spermiedonator eller har du remiss för att lämna spermaprov och vill boka tid?

Laboratoriet har öppnat upp bokningsbara tider för fertilitetsutredning av spermaprov med remiss. Gå till länken beställa tid i röda rutan.

Godkända donatorer bokas fortfarande direkt av laboratoriets personal.

Från och med 2020-01-20 tar vi bara emot spermaprov efter tidsbokning på 1177 Vårdguiden e-tjänster. Till tidsbokningen på 1177.se Vårdguidens e-tjänster kommer du via "Beställa tid" i röda rutan nedan. Tidsbokning gäller för godkända donatorer samt för dig med remiss för fertilitetsutredning spermier. 

Välkommen!

Ring oss

08-585 875 04

Besök oss

Hälsovägen 7, Huddinge, Novumhuset plan 4, hiss F, Bil och buss, entré från Hälsovägen 7, Tåg, entré från Blickagången 6, HUDDINGE

Hitta hit

tider

Tillfälligt ändrade tider

Från och med 2020-01-20 tar vi bara emot spermaprov efter tidsbokning på 1177 Vårdguiden e-tjänster. Tidsbokning gäller för godkända donatorer samt för dig med remiss för fertilitetsutredning spermier. För dig som ska lämna spermaprov för fertilitetsutredning finns tider att boka måndag till torsdag.

Diagnoser:

Spermaanalyser vid barnlöshetsutredning, Nedfrysning av spermier inför behandling av testiscancer, Spermaanalys efter vasektomi,

alla

Kontrollspermaprov inför planerad assisterad befruktning,

Spermaanalyser i samband med andrologisk konsultation.

På Reproduktionsmedicins laboratorium utför vi spermaanalyser inför fertilitetsbehandling vid ofrivillig barnlöshet och fertilitetsutredningar och tar emot män som är i behov av fertilitetsbevarande åtgärder. Vi gör också efterkontroll efter vasektomier och har donationsverksamhet.

Reproduktionsmedicinska laboratoriet

Vi kräver alltid en läkarremiss - medicinskt underlag - för behandling hos oss.

Sjukhusgemensam information

Läs mer - Spermiedonation

Se filmer, lyssna och läs om ägg- och spermiedonation

Inför besöket

Ta med eventuell pappersremiss och giltig legitimation. Du hittar oss på Reproduktionsmedicin, Novumhuset, plan 4 i Huddinge. Lämna ditt prov på provinlämningen, Reproduktionsmedicinska laboratoriet direkt till vänster efter entrén på plan 4. Entrédörren öppnas klockan 07:30 och laboratoriet klockan 08:00.

Prov vid fertilitetsutredning är kostnadsfritt. Patientavgift betalas i samband med behandling.

Hur det går till att lämna prov beskriver vi under Våra undersökningar och behandlingar.

Film

Parfym och starka dofter

Undvik att använda parfyrmerade hud- och kroppsvårdsprodukter, många har problem med astma eller allergi.

Under besöket

Gå direkt till vänster när du har kommit till Reproduktionsmedicin och anmäl och legitimera dig i mottagningen för provinlämning spermier.

Lämna provet du har med dig eller använd våra provtagningsrum. Laboratoriepersonalen kommer att ta emot ditt prov och visa dig tillrätta.

Efter besöket

Resultatet av undersökningen skickas till inremitterande läkare inom 2 veckor. Din läkare kommer sedan att kontakta dig, och ni kommer tillsammans att gå igenom provsvaret.

Vid frysning av spermier kommer ett frysbrev skickas hem till dig samt till din läkare. I frysbrevet finns bland annat information om hur många frysampuller du har nedfrysta hos oss.

 

Praktisk information

Besök sidan För Patienter för allmän patientinformation: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient, vanliga frågor och svar samt din journal med mera.