Fertilitetsutredning inför offentligt finansierad assisterad befruktning och vårdval

All högspecialiserad vård inom reproduktionsmedicin utförs vid Karolinska Universitetssjukhuset. Vårdval Stockholm är ett patientvalssystem i Region Stockholm där patienter som har en remiss bedömd för vårdval har möjlighet att välja en vårdvalsklinik de vill vända sig till. Det innebär att Region Stockholm godkänner samt tecknar avtal med vårdgivare inom gynekologi där offentligt finansierad assisterad befruktning utförs.

Inför remiss

Det krävs alltid en remiss för behandling med offentligt finansierad assisterad befruktning. Kontakta en klinik som utför fertilitetsutredningar. När utredningen är klar skickas remiss till oss för bedömning. Om du/ni flyttar till annan region krävs en specialistvårdsremiss från den nya hemregionen, även om du/ni flyttar under pågående behandling.

Fertilitetsutredningen gör du som kvinna hos din gynekolog som har avtal för fertilitetsutredningar med Region Stockholm. På 1177 kan du söka fram gynekologer som gör fertilitetsutredningar. 

Separat remiss för mannen krävs för följande åtgärder;

  • Spermaanalys utförs av Reproduktionsmedicinska laboratoriet och kliniker med avtal.
  • Testikelbiopsi utförs av Reproduktionsmedicin.
  • Andrologiska frågeställningar hänvisas till ANOVA - Andrologmottagning.

Remissbedömning

Om remissen är komplett och godkänd skickas information hem per post.

Om remissen bedöms för högspecialiserad behandling kommer du/ni att kallas till Reproduktionsmedicin, ni omfattas därmed inte av vårdvalet. Mer information om vilka patientgrupper som triageras till högspecialiserad vård finns beskrivet på vår hemsida för vårdgivare

Om remissen bedöms för vårdval skickas ett vårdvalsbrev hem med information om vilka kliniker du/ni kan välja mellan.

Om remissen är inkomplett eller om den avslås skickas remissvar till den läkare som skickat remissen. Den läkaren tar kontakt med dig/er för att informera om remissvaret.

Kliniker som idag är godkända av Region Stockholm att utföra offentligt finansierad IVF-behandling (bokstavsordning):


Efter att du/ni kontaktat och valt en klinik, tar den kliniken som du/ni valt kontakt med oss. Vi skickar därefter remissen/medicinska underlaget till den valda kliniken för vidare handläggning och kallelse.

Vårdval med donerade spermier

Fritt vårdval tillämpas för behandlingar som gäller insemination och IVF med donerade spermier. Högspecialiserad vård utförs dock endast vid Reproduktionsmedicin Karolinska. Behandling med donerade spermier omfattas inte av vårdgarantin.

Beroende på tillgången av spermier tar det tid innan vårdvalsbrevet kan skickas ut. Detta görs enligt turordning räknat från remissdatum, först då kan vårdvalet göras. Brevet innehåller en bekräftelse och information om att du/ni kan välja att få behandling vid någon av Region Stockholms godkända kliniker. Den valda vårdvalskliniken rekvirerar därefter spermier från oss.

Kliniker som idag är godkända för behandling med donerade spermier (bokstavsordning).

C-Medical
Eliva Clinic
Livio Gärdet
Livio Kungsholmen
Nordic IVF och Gynekologi
Stockholm IVF