Insemination - donerade spermier (AID)

Insemination med donerade spermier (AID) erbjuds till barnlösa par där anledningen till barnlöshet är avsaknad av befruktningsdugliga spermier hos mannen, eller där mannens egna spermier inte kan användas till befruktning på grund av att han är bärare av genetiskt anlag som innebär stor risk för svår ärftlig sjukdom. Insemination med donerade spermier kan även erbjudas till samkönade par som lever i en fast parrelation och ensamstående.

Insemination utförs vid Reproduktionsmedicin. Läs också vår allmänna information om bland annat remisskrav och provtagning inför ett besök.

En behandlingsserie kan påbörjas efter läkar- och kuratorsbesök. Donationsteamet fattar beslut om godkännande efter bedömning i varje enskilt fall.

Kötiden för spermiedonation är beroende på tillgången till donatorer. Se vår sida Väntetider. Spermiedonation omfattas inte av vårdgarantin.

Ni kan ha en "egen" känd donator. Vi rekommenderar korsdonation, det vill säga att den donator som ni identifierat donerar till anonym mottagare och ni får spermier från en annan anonym donator.

Vad säger lagen?

I Sverige är det beslutat att barn som tillkommit genom ägg- eller spermiedonation har rätt att få veta sitt genetiska ursprung. De patienter som tar emot donerade spermier eller ägg ska så snart det är lämpligt upplysa barnet om att det tillkommit genom en sådan behandling (Lag 2018:1279). Barnet kan sedan ,vid mogen ålder, söka upp den klinik där donationen utförts. Det innebär att donatorn kan bli kontaktad i framtiden av barnet.

Donatorn är helt anonym för mottagande patienter likaså är mottagande patienter helt anonyma för donatorn. Donatorn har vare sig juridiska rättigheter eller skyldigheter gentemot barnet.

Patientinformation

Läs mer - Spermiedonation

Inför undersökning eller behandling

Ni kallas till läkare och barnmorska som efter undersökning och /eller samtal ger information om behandling. En medicinsk och psykosocial bedömning görs

Ett separat kuratorsbesök är obligatoriskt och ni bokar själva den tiden . Våra kuratorer
Kuratorn gör en särskild psykosocial bedömning och ger information om lagstiftningen. Ni har möjlighet till ytterligare samtal och rådgivning.

I samband med läkarbesöket skriver partnern till den behandlade kvinnan under ett juridiskt samtycke till föräldraskap.

Under undersökning eller behandling

Innan behandlingen kan påbörjas ska fullständig utredning av äggledarpassage vara utförd.

Obligatorisk provtagning/undersökning - Alla sidor fixa

Insemination i naturlig (menstruations)cykel

 • Ring vår barnmorska då blödningen kommer.
 • Starta med ägglossningsteststickor (urin-LH) cirka 3 dagar innan förväntad ägglossning.
 • Om du inte får omslag på urin-LH-sticka efter 7 dagars testning, kontakta mottagningen för att få en tid för ultraljudsundersökning.
 • Ring barnmorskan mellan kl 8-10 samma morgon du får en positiv LH-signal.
 • Du och din partner kommer då att få en tid för insemination samma dag eller dagen efter.

Insemination i hormonstimulerad cykel

 • Ring vår barnmorska då blödningen kommer.
 • Du kommer att få en tid för ultraljud cykeldag 7-13 beroende på stimulering. Man kontrollerar då dina äggstockar. När läkaren ser 1-2 ledande folliklar (äggblåsor) som är tillräckligt stora får du en tid när du ska påbörja urin-LH-stickor alternativt ta en injektion med ägglossningsstimulerande hormon (ägglossningspruta).
 • Tid för insemination ges till dig och din partner dagen efteråt vid omslag på urin-LHsticka eller 32-36 timmar senare.

Dagen för insemination

Insemination utförs vanligen av barnmorska.
Avsätt 30 minuter för besöket.

 

Efter undersökning eller behandling

Vi rekommenderar att alla kvinnor som planerar graviditet att ta folsyra.

Våra allmänna råd är att undvika alkohol och nikotin.

Graviditetstest

En behandling med insemination avslutas med ett vanligt graviditetstest. När ni har genomgått en behandling hos Reproduktionsmedicin får ni ett sådant självtest av oss.

Testet ska tas cirka 16 dagar efter inseminationen enligt instruktionerna som medföljer. Du får besked av barnmorskorna när du tidigast kan göra testet.

Viktigt är att göra testet även om du har fått en blödning. Ring och meddela resultatet av testet så snart som möjligt, oavsett resultat, helst tisdag-fredag, telefon 08-585 875 06.

Vad gör vi om testet är positivt?

När graviditetstestet är gjort ringer ni till barnmorskan på Reproduktionsmedicin och meddelar det positiva resultatet. En tid för ett ultraljud bokas och ni ringer även till Mödravårdcentralen (MVC).

Vad händer om testet är negativt?

När graviditetstestet är gjort ringer ni till barnmorskan på Reproduktionsmedicin och meddelar att resultatet blev negativt. Sedan planerar ni tillsammans med barnmorska hur ni ska gå vidare.
Kontakta alltid Reproduktionsmedicin vid:

 • Buksmärtor
 • Blödning trots positiv graviditetstest
 • Osäkerhet angående ordination

Livsstil under graviditet