Fertilitetsbevarande åtgärder (FP)

Reproduktionsmedicins program för fertilitetsbevarande åtgärder på Karolinska Universitetssjukhuset startades i mitten av 90-talet och har sedan dess legat i absoluta framkanten av utveckling inom området.

Det finns olika anledningar till att du kan behöva genomgå en fertilitetsbevarande åtgärd, i vanligt tal kan man säga att du kan erbjudas möjlighet att bevara könsceller för att kunna om möjligt i ett framtida skede kunna få barn. Orsaken kan vara den medicinering (vanligen cellgifter) och/eller behandling du behöver genomgå i samband med cancerbehandling, som kan påverka din framtida fertilitet eller undantagsvis, av andra särskilda medicinska skäl behöver spara dina könsceller.

Vid Reproduktionsmedicin och Reproduktionsmedicinska laboratoriet kan sädesvätska (spermier), testikelvävnad, ovarialvävnad (äggstockar), oocyter (ägg) samt embryon (befruktade ägg) frysas ned. För att få möjlighet till fertilitetsbevarande åtgärd krävs en remiss från din behandlande läkare. Vid mycket akuta fall kan den behandlande läkaren kontakta mottagningen direkt för att boka in en tid.

Region Stockholms regler tillåter fertilitetsbevarande åtgärder till kvinnor som är <40 år och män <56 år. Se länken för Fullständiga regler rörande fertilitetsbevarande åtgärder.

Under ditt besök kommer du att bli tillfrågad om du kan tänka dig att delta i uppföljande forskningsstudier.

Frysförvaring av spermier

Patienter som planeras genomgå gonadotoxisk (spermiedödande) behandling eller testikelkirurgi kan erbjudas lämna spermaprov för nedfrysning samt förvaring i vår vävnadsinrättning. Om tid samt möjlighet finns så kan prover sparas vid flera tillfällen. Remissen ställs direkt till kliniken för bedömning och godkännande. I särskilda fall kan det bli aktuellt att erhålla spermier via ett testikelingrepp.

 Frysförvaring av oocyter (ägg) 

Patienter som ska genomgå fertilitetsnedsättande behandling erbjuds att lämna ägg för nedfrysning. Om du har en fast partner kommer du att tillfrågas om ni vill låta befrukta äggen, eller några av äggen direkt innan nedfrysningen. Planeras frysning av embryon (befruktade ägg) lämnar din partner spermaprov samma dag som ägguttaget.

Frysförvaring av ovarievävnad (äggstocksvävnad)

Åtgärden sker vanligen via laparoskopisk kirurgi (titthålsoperation) och du får träffa en läkare innan ingreppet för genomgång av behandlingen. Detta är fortfarande en metod under utveckling knuten till olika forskningsprojekt.

Läs mer - Fertilitetsbevarande åtgärder, forskning

Vävnadsrådets broschyrer, frysa ägg och spermier i fertilitetsbevarande syfte

Film från Vävnadsrådet - Jag har fått cancer

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan För patienter hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Frysförvaring av spermier

Lämna spermaprov i fertilitetsbevarande syfte

Frysförvaring av oocyter (ägg)

Vid första besöket på Reproduktionsmedicin får du fylla i en hälsodeklaration och träffa en läkare. Ni går tillsammans igenom din anamnes (bakgrund) och du får information om åtgärden och läkaren gör en gynekologisk undersökning. Du får träffa en barnmorska för vidare genomgång. Oftast tas blodprover.

 

Under undersökning eller behandling

Frysförvaring av spermier

Gå direkt till vänster när du har kommit till Reproduktionsmedicin, anmäl och legitimera dig i mottagningen för provinlämning spermier.

Lämna ditt prov du har med dig eller använd våra provtagningsrum.

Under ditt besök kommer du att träffa både manlig och kvinnlig laboratoriepersonal.

Frysförvaring av oocyter (ägg)

Du behöver hormoninjektioner för att stimulera tillväxt av många folliklar (äggblåsor) i äggstockarna i syfte att erhålla många ägg. För att åtgärden ska kunna genomföras tar du själv injektionerna hemmet och kommer till mottagningen för en eller flera ultraljudundersökning(ar) för att se hur dina äggstockar svarat på behandlingen.

Vid sista besöket görs en mindre operation (ägguttag). Innan ägguttaget får du smärtstillande tabletter samt lugnande och smärtstillande läkemedel intravenöst.  Lokalbedövning ges i vaginalväggen. En läkare hämtar ut äggen via ultraljudsledd punktion (via vagina). Äggen isoleras, bedöms samt kan därefter vitrifieras (nedfrysas). Äggen förvaras i -196C. Det finns i dagsläget ingen övre förvaringsgräns.

Ingreppet brukar ta cirka 20-30 minuter. Man brukar kunna gå hem cirka 2 timmar efter ägguttag.

Efter undersökning eller behandling

Frysförvaring av spermier

Vid inlämnandet av eventuella andra och tredje prov kan du få information om resultatet av de tidigare frysförvaringarna. Laboratoriet finns tillgängligt på telefonnummer 08-585 875 04 för besked.

Skriftlig information om resultatet av frysförvaringen - antal ampuller - i frysen skickas till dig när nedfrysningarna är avslutade. Utlåtande om frysförvaringen skickas till inremitterande läkare.

Om inga spermier hittas i ejakulatet kan inremitterande läkare komma att kontaktas. Inremitterande läkare diskuterar tillsammans med dig om vidare åtgärd, exempelvis vävnadsprov från testiklarna.

Frysförvaring av oocyter (ägg)

Det är inte ovanligt att känna sig trött efter behandlingen. Vila och ta det lugnt när du kommer hem. Du kan också känna svullnad och ömhet i magen de närmaste dagarna. Vid behov kan du ta värktabletter som innehåller till exempel paracetamol och /eller kodein (Alvedon, Citodon) om du tål dessa.

Vänta med fysisk aktivitet tills ömheten och svullnaden avtagit samt undvik att bada några dagar efter behandlingen på grund av infektionsrisken.

Tänk på att inte ha oskyddade samlag fram till nästa mens.

Du kommer att få ett brev hem med resultatet av nedfrysningen.

Om smärtorna tilltar eller om du har frågor kontaktar du oss.

Telefon Reproduktionsmedicin 08-12387506
Kvällar och helger ringer du gynakuten via växeln 08-12380000