Återföring av frysförvarade tinade embryon (FER)

Målet med assisterad befruktning är att erhålla flera embryon av god kvalité. Vi återför vanligen ett sådant embryo i taget. Om det finns övertaliga embryon av god kvalité kan dessa nedfrysas för framtida upptining och återföring.

Om ni efter genomförd behandling med assisterad befruktning har embryon i frysen kan ni kontakta barnmorskorna per telefon när ni vill planera återföring av ett fryst, tinat embryo.

Vid återförandet av ett upptinat embryo ska din partner vara närvarande. I den händelse din partner inte kan närvara vid frysåterföringen ska partnern komma till Reproduktionsmedicin, legitimera sig och i närvaro av personal skriva på ett tidsbegränsat (giltigt max 1 månad) samtycke för frysåterföring.

I de enstaka fall då embryon inte klarar upptiningen får ni besked om detta på telefon samma dag som planerad återföring.

Maximalt tillåten frystid för embryon är för närvarande 10 år. Man kan i särskilda fall få förlängd frystid efter godkännande från Socialstyrelsen. Vill ni ansöka om förlängd frystid måste ni höra av er till Reproduktionsmedicin. Ni ska sedan själva skriva till Socialstyrelsens rättsliga råd med en ansökan.

Dispensansökan frysåterföring

Läs också vår allmänna information inför ett besök.

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan För patienter hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Återförande av tinat embryo i naturlig cykel

Har du regelbundna menscykler så kontaktar du barnmorskan per telefon för att få reda på om du behöver komma på en ultraljudsundersökning eller om du kan påbörja ett självtest med ägglossningstickor (så kallade urin LH-sticka) direkt.

Ring barnmorskan och meddela datum när du får ett positivt svar på ditt ägglossningstest.

Om din ägglossning inträffar så att återföring skulle infalla på en lördag, söndag eller helgdag, kan behandlingen inte utföras. Vi har tyvärr inte möjlighet att tina och återföra embryon på helgtid.

Tid för embryoåterföring får du av barnmorskan.

Observera! För att underlätta återförandet bör du inte kissa 1-2 timmar innan besöket.

Återförande av tinat befruktat ägg i stimulerad cykel

Har du oregelbundna menstruationscykler så kan vi förbereda behandlingen med hormontabletter. Syftet med behandlingen är att synkronisera slemhinnan i livmodern inför återföringen.

Du kommer att bli kallad till en ultraljudsundersökning för en bedömning av livmoderslemhinnan. Därefter får du en tid för embryoåterföring samt instruktion för hormonstöd med vaginaltabletter efter återföring.

För att underlätta återförandet bör du inte kissa 1-2 timmar innan besöket.

Under undersökning eller behandling

Under besöket på Reproduktionsmedicin kan ni kommat att träffa både kvinnliga och manliga specialistläkare och barnmorskor.

Räkna med att besöket tar 15-30 minuter.

Efter undersökning eller behandling

Graviditetstest

En behandling med assisterad befruktning avslutas med ett vanligt graviditetstest. När ni har genomgått en behandling hos Reproduktionsmedicin får ni ett sådant självtest av oss.

Testet ska tas cirka 13-16 dagar efter embryoåterföringen enligt instruktionerna som medföljer. Du får besked av barnmorskorna när du tidigast kan göra testet.

Viktigt är att göra testet även om du har fått en blödning.

Ring och meddela

Ring och meddela resultatet av testet så snart som möjligt, oavsett resultat, helst tisdag-fredag, telefon 08-123 875 06.

Har du genomgått äggdonationsbehandling ringer du på telefonnummer 08-123 814 32.

Vad gör vi om testet är positivt?

När graviditetstestet är gjort ringer ni till barnmorskan på Reproduktionsmedicin och meddelar det positiva resultatet. En tid för ett ultraljud bokas och ni ringer även till Mödravårdcentralen (MVC).

Vad händer om testet är negativt?

När graviditetstestet är gjort ringer ni till barnmorskan på Reproduktionsmedicin och meddelar att resultatet blev negativt. Sedan planerar ni tillsammans med barnmorska hur ni ska gå vidare.

Kontakta alltid Reproduktionsmedicin vid:

  • Buksmärtor
  • Blödning trots positiv graviditetstest
  • Osäkerhet angående ordination

Undvik bad i badkar/bassäng några dagar efter återföringen på grund av infektionsrisken.

 Vi rekommenderar att alla kvinnor som planerar graviditet att ta folsyra.

1177 Vårdguiden Frågor och svar om befruktning

Våra allmänna råd är att undvika alkohol och nikotin. För detaljerade råd se:

Livsstil under graviditet