Reproduktionsmedicins kuratorer

Som patient på Reproduktionsmedicin har du möjlighet att vända dig till kurator. Du kan exempelvis få utrymme för reflektion i samtal och stöd i att hantera påfrestningar som kan uppstå i samband med ofrivillig barnlöshet eller behandling.

Ni är välkomna till ett första besök, som par eller för individuellt samtal. Utifrån situation och behov planerar vi tillsammans för en eventuell fortsatt kontakt.

På Reproduktionsmedicin Karolinska ingår även kuratorskontakt som obligatorisk del i utredningen inför beslut om behandling i vissa fall. Ni får då särskild information om det och kallelse till besök skickas hem.

Två kuratorer (auktoriserade socionomer) är kopplade till Reproduktionsmedicin Karolinska, med särskild erfarenhet från patientarbete på Kvinnokliniken och behandlingar med assisterad befruktning. För att få kontakt och bli kallad till kuratorssamtal - be personalen på mottagningen skicka en remiss. Det går också att göra en egenanmälan via 1177 Vårdguiden e-tjänster

Observera att plats för besök och registrering i kassa alltid sker i Reproduktionsmedicins lokaler i Novumhuset – om inte annat har överenskommits direkt med den kurator du ska träffa.

Någon att tala med