Reproduktionsmedicins kuratorer

Som patient på Reproduktionsmedicin har du möjlighet att vända dig till kurator. Du kan exempelvis få utrymme för reflektion i samtal och stöd i att hantera påfrestningar som kan uppstå i samband med ofrivillig barnlöshet eller behandling.

Två legitimerade hälso- och sjukvårdskuratorer med grundutbildning socionom och samtalsterapeutisk vidareutbildningär är kopplade till Reproduktionsmedicin Karolinska, 

Stödsamtal

Som patient på Reproduktionsmedicin Karolinska har du möjlighet att vända dig till kurator med särskild erfarenhet från patientarbete inom Kvinnohälsa och behandlingar med assisterad befruktning. Du kan exempelvis få utrymme för reflektion i samtal och stöd i att hantera påfrestningar som kan uppstå i samband med ofrivillig barnlöshet eller behandling. Du är välkommen till individuellt samtal eller tillsammans som par. Utifrån situation och behov planerar vi tillsammans för en eventuell fortsatt kontakt. Mottagningsbesök bokas för nybesök, distanskontakt kan erbjudas för återbesök.

Utredande kuratorssamtal ingår som obligatorisk del: 

  • Inför beslut om behandling med donerade könsceller,  psykosocial utreding inför beslut, se övrig information på denna hemsida om ”särskild prövning”.
  • Inför/under behandling med assisterad befruktning kan läkare bedöma att kuratorskontakt ska bokas.
  • Inför att bli donator

Kontakt

För utredande samtal skickas en digital kallelse utan att du behöver ta kontakt. För att bli kallad till stödsamtal - be personalen på mottagningen att skicka en remiss. Det går också att göra en egenanmälan via alltid Öppet, Mottagning Reproduktionsmedicin Huddinge eller via 1177.se Mottagning Social arbete Huddinge.

Plats för kuratorsbesök är Reproduktionsmedicins lokaler i Novumhuset, plan 4 Huddinge.  Om du inte har högkostnadskort betalar du först ditt besök i centralkassan i huvudentrén på sjukhuset, annars registrerar du dig i ankomsterminalen vid mottagningen (se även information i din
kallelse).

Patientinformation för ägg- och spermiedonatorer

Patientinformation för patienter i behandling

Någon att tala med