Reproduktionsmedicins kuratorer

Som patient på Reproduktionsmedicin har du möjlighet att vända dig till kurator. Du kan exempelvis få utrymme för reflektion i samtal och stöd i att hantera påfrestningar som kan uppstå i samband med ofrivillig barnlöshet eller behandling.

Stödsamtal

Som patient på Reproduktionsmedicin Karolinska har du möjlighet att vända dig till kurator med särskild erfarenhet från patientarbete inom Kvinnohälsa och behandlingar med assisterad befruktning. Du kan exempelvis få utrymme för reflektion i samtal och stöd i att hantera påfrestningar som kan uppstå i samband med ofrivillig barnlöshet eller behandling. Du är välkommen till individuellt samtal eller tillsammans som par. Utifrån situation och behov planerar vi tillsammans för en eventuell fortsatt kontakt. Mottagningsbesök, distansbesök per video eller telefon är olika alternativ.

Utredande samtal

På Reproduktionsmedicin Karolinska ingår även kuratorskontakt som obligatorisk del i utredningen inför beslut om behandling med donerade könsceller, se övrig information på denna hemsida om ”särskild prövning”. Vid annan behandling kan läkare bedöma att kuratorskontakt ska ske. Intern remiss skickas då till kurator och en kallelse till besök skickas hem.

Kontakta oss

Två legitimerade hälso- och sjukvårdskuratorer är kopplade till Reproduktionsmedicin Karolinska, med grundutbildning socionom och terapeutisk vidareutbildning.

Utredande samtal kallas du till automatiskt till enligt ovan - för att få kontakt i övrigt och/eller bli kallad till stödsamtal - be personalen på mottagningen att skicka en remiss (prioriteras) eller att du får ett visitkort med telefonnummer (kan ibland ta längre tid innan vi ringer upp). Det går också att göra en egenanmälan via din inloggning på 1177.se /Mottagning Reproduktionsmedicin Huddinge eller /Mottagning Social arbete Huddinge.

Plats för kuratorsbesök är Reproduktionsmedicins lokaler i Novumhuset, plan 4. För närvarande kan besöket inte registreras i ankomstterminalen. Besöket registreras i efterhand och om du ska betala patientavgift skickas räkning hem.

 

Någon att tala med