Väntetider

Vi vill förmedla att vi gör vårt allra bästa för att korta våra väntetider. På mottagningen bedrivs både planerad och akut vård vilket innebär att ombokning och kallelse kan ske med kort varsel. När vi söker kontakt med dig så skickar vi meddelanden via Alltid Öppet eller ringer från dolt eller fiktivt nummer 08-123 350 50.

Väntetider

När det medicinska behandlingsunderlaget (läkarremiss) är komplett och bedömt för högspecialiserad vård vid Reproduktionsmedicin placeras du/ni på väntelista. Samtidigt skickar vi en bekräftelse till dig/er.

Din/er väntetid baserar sig på det datum då det kompletta bedömningsunderlaget (läkarremissen) kom in.

Om du/ni är placerad på väntelista eller genomgår offentlig finansierad behandling på annan klinik vill vi att du/ni meddelar oss det snarast då det inte går att stå i kö på fler offentliga finansierade kliniker samtidigt, det går inte att flytta sin kötid.

Kallelser

Reproduktionsmedicin har börjat skicka ut kallelser till nybesök och återbesök elektroniskt via Alltid Öppet. Kallelsen kommer även till Kivra och Min Myndighetspost om du har konto där.

Tillsammans med kallelsen till nybesöket får du en hälsodeklaration att fylla i senast 1 vecka före besöket.

Gravid under kötiden?

Om du/ni blir gravid och får barn under väntetiden är vi mycket tacksamma om du/ni meddelar oss.

Kötid, högspecialiserad vård

IVF - högspecialiserad vård

Cirka 6-8 månader till nybesök

Äggdonation

  • Cirka 10 månader till nybesök
  • Kötiden till behandling är svår att förutsäga beroende på tillgång av donatorer
  • Äggdonation omfattas inte av vårdgarantin

Spermiedonation

Väntetiden gällande vårdval och högspecialicerad vård ska vara likvärdig.

  • Cirka 10-11 månader till nybesök
  • Kötiden till behandling är svår att förutsäga beroende på tillgång av donatorer
  • Spermidonation omfattar inte av vårdgarantin

"Egen" donator

Det är möjligt att ha en donator som du vet vem det är. Vi rekommenderar dock starkt en så kallad korsdonation, det vill säga att den donator du/ni bidrar med donerar till anonym mottagare och du/ni får ägg/spermier från anonym donator.

Även egna donatorer behöver göra en intresseanmälan via Alltid Öppet för att kunna bli godkänd som donator.

Fertilitetsbevarande åtgärder

Vid akuta fertilitetsbevarande åtgärder kallar vi patienten snarast. Övriga icke akuta fertilitetsbevarande åtgärder har väntetid upp till 1 år.

PGT (PGD)

Cirka 10-11 månader till nybesök. Väntetiden för eventuell behandling kan variera då den är individuell för varje PGT-patient/par beroende på analysmetoder.

Andrologiska åtgärder: Mikro-TESE, diagnostisk testikelbiopsi - TBD

Cirka 7-8 månader till samtal/nybesök. Ytterligare några månader till operation.

Komplicerade utredningar

Cirka 10-12 månader

Återbesök, samtal inför ny behandling inklusive frysåterföring

Cirka 5-6 månader  

Syskonbehandling

Syskonbehandling är egenfinansierad och ges i mån av resurser. När du/ni placeras på väntelista skickas bekräftelse hem med aktuell information. Barnet måste ha fyllt 6 månader innan du/ni kan placeras på väntelista. 

Sjukhusgemensam information

Läs mer Vårdgaranti

Ofrivillig barnlöshet