Väntelista, kötid

På grund av corona-pandemin har den framflyttade vården gjort att våra väntelistor och kötider tyvärr ökat. Det beror främst på att vår mottagning har varit stängd en period och att restriktionerna fortfarande gäller. Vi vill förmedla att vi gör vårt allra bästa för att korta våra väntelistor och kötider. Vi är tacksamma för ditt tålamod och hoppas att vi snart kan återgå till det mer ”normala”. Den ökande smittspridningen i samhället medför påverkan på vår verksamhet. Sjukdom bland personalen innebär att vi ibland måste avboka din tid med kort varsel. Avbokningar på grund av sjukdom hos patienter gör att vi kan kalla in dig/er med kort varsel.

Väntelista

När det medicinska behandlingsunderlaget (läkarremiss) är komplett och bedömt för högspecialiserad vård vid Reproduktionsmedicin placeras du/ni på aktuell väntelista. Samtidigt skickar vi en bekräftelse till dig/er.

Din/er placering på väntelistan baserar sig på det datum då det kompletta bedömningsunderlaget (läkarremissen) kom in.

Om du/ni är placerade på väntelista eller genomgår offentligt finansierad behandling på annan klinik vill vi att du/ni meddelar oss det snarast då det det inte går att stå i kö på fler offentligt finansierade kliniker samtidigt, det går inte att flytta sin kötid.

Gravid under kötiden?

Om du/ni blir gravida och får barn under väntetiden är vi mycket tacksamma om du/ni meddelar oss.

Kötid, högspecialiserad vård

IVF - högspecialiserad vård

Cirka 9-10 månader till nybesök

Äggdonation

  • Cirka 6-8 månader till nybesök
  • Kötiden till behandling är svår att förutsäga beroende på tillgång av donatorer
  • Äggdonation omfattas inte av vårdgarantin

Spermiedonation

Väntetiden gällande vårdval och högspecialicerad vård ska vara likvärdig.

  • Cirka 12-14 månader till nybesök
  • Kötiden till behandling är svår att förutsäga beroende på tillgång av donatorer
  • Spermiedonation omfattas inte av vårdgarantin

"Egen" donator

Det är möjligt att ha en donator som du vet vem det är. Vi rekommenderar dock starkt en så kallad korsdonation, det vill säga att den donator du/ni bidrar med donerar till anonym mottagare och du/ni mottar ägg/spermier från anonym donator.

Även egna donatorer behöver göra en intresseanmälan via 1177.se att bli donator för att kunna bli godkänd som donator.

Fertilitetsbevarande åtgärder

Vid akuta fertilitetsbevarande åtgärder kallar vi patienten snarast. I övrigt har vi några månaders väntetid.

PGT (PGD)

Cirka 10-11 månader till nybesök. Väntetiden för eventuell behandling kan variera då den är individuell för varje PGT-patient/par beroende på analysmetoder.

Andrologiska åtgärder: Mikro-TESE, diagnostisk testikelbiopsi - TBD

Cirka 9-10 månader till samtal/nybesök. Ytterligare några månader till operation.

Komplicerade utredningar

Cirka 15-16 månader

Återbesök, ny behandling inklusive frysåterföring

Cirka 3-4 månader  

Syskonbehandling

Syskonbehandling är egenfinansierad och ges i mån av resurser. Väntetiden är minst 12 månader. När du/ni placerats på väntelista skickas bekräftelse hem med aktuell information. Barnet måste ha fyllt 6 månader innan du/ni kan placeras på väntelista. 

Vid byte av behandlad patient i samkönade par är väntetiden minst 17 månader till nybesök.

Sjukhusgemensam information

Läs mer Vårdgaranti

Ofrivillig barnlöshet