Samkönade par - spermiedonation

Sedan 1 juli 2005 är det möjligt att få behandling med donerade spermier för samkönade par vid universitetssjukhus. Lagändringen innebär att båda i paret anses som föräldrar.

Regler och krav - samkönade par

Vid spermadonationsbehandling gäller grundkraven rörande offentligt finansierad IVF behandling och donation. Dessutom gäller följande:

 • 6 stycken inseminationer varav de två sista kan bytas ut mot 1 IVF med donerade spermier (d-IVF).
 • Vid äggledarskada erbjuds 3 stycken d-IVF.
 • När den behandlande personen har fyllt 38 år, byts eventuella resterande inseminationer mot IVF med donerade spermier, (t.ex. 2 stycken inseminationer byts mot 1 styck d-IVF).
 • Om chansen till graviditet med insemination anses låg (<10 %) bör IVF med donerade spermier övervägas.

Regler, syskonbehandling samkönade par

 • Syskonbehandling ges i mån av resurser och endast genom egenfinansiering..
 • Det första barnet ska vara minst 3 månader innan syskonbehandling kan erbjudas.
 • Maximalt 1 syskon per par.
 • Om nedfrysta embryon finns från tidigare behandlingar kan dessa endast ges genom egenfinansiering.
 • Om det finns nedfrysta embryon från tidigare utförd behandling ska dessa först användas innan eventuell ny behandling kan påbörjas.
 • Donerade spermier måste finnas från samma donator som vid den föregående behandlingen.

Syskonbehandling, byte av person som ska genomgå behandling

Det har i Stockholms läns landsting 2012-01-01 beslutats att ge möjlighet för samkönade par att vid syskonbehandling byta person som ska genomgå behandling med donerade spermier.

Följande förutsättningar ska då vara uppfyllda, förutom grundkraven och ovan angivna regler.

 • Syskonbehandling ges i mån av resurser.
 • Att det finns spermier nedfrysta från samma donator som vid tidigare utförd behandling.
 • Den person som ska genomgå behandling är utredd hos gynekolog, sådan utredning kan tyvärr inte göras på Reproduktionsmedicin Karolinska utan måste ske på annan enhet.
 • Eventuell behandling sker genom egenfinansiering, enligt gällande prislista.

Övrigt

Behandling kan aldrig garanteras då beslut om detta fattas av ansvarig läkare i samråd med donationsteamet i varje enskilt fall.

Spermadonation omfattas inte av vårdgarantin.

Läs mer

Läs mer - Spermiedonation

Se filmer, lyssna och läs om ägg- och spermiedonation