Frågor och svar om remisser till Mottagning Reproduktionsmedicin

Mottagning Reproduktionsmedicin får många frågor om remisser. Här kan du hitta svaret på några av dem.

Bedömning av remisser sker fortlöpande och tar i dagsläget minst 8 veckor. Därmed kan vi inte säga när din/er remiss blir bedömd. Akuta fertilitetsbevarande remisser prioriteras. Vi gör dock allt vi kan för att förkorta väntetiderna för alla våra patienter.

Får Reproduktionsmedicin läsa mina journaler?

Du måste samtycka till att Reproduktionsmedicin får rekvirera och/eller ta del av mina journaler, även spärrade journaler och journaler från andra regioner innan din remiss kan bli bedömd.

Samtycke - Läsa journaler enskild patient (RM_16488_3).pdf

Hur vet jag när min remiss blivit bedömd?

Om remissen är komplett och godkänd skickas information hem per post. Om remissen ej är godkänd/komplett skickas remissvar till din läkare som i sin tur kontaktar dig.

När blir min remiss bedömd?

Din remiss blir bedömd efter turordning, just nu tar det cirka 8 veckor från att den ankommit.

Vilka olika alternativ kan det bli när remissen bedöms?

Om remissen bedöms för högspecialiserad behandling kommer du/ni att kallas till Reproduktionsmedicin, ni omfattas därmed inte av vårdvalet.

Om remissen bedöms för vårdval skickas ett brev hem med information om vilka kliniker du/ni kan välja mellan.

Om remissen är inkomplett eller om den avslås skickas remissvar till den läkare som skickat remissen. Den läkaren tar kontakt med dig/er för att informera om remissvaret.

Varför är remissen bedömd som högspecialiserad? Vad betyder det?

Beslutet om högspecialiserad vård fattas av läkare utifrån inkommande remiss och patientens journal. Inför detta beslut tas hänsyn till tidigare och/eller aktuella vårdkontakter och vi kan genom vår högspecialiserade vård erbjuda en helhetsbedömning inför läkarens beslut om kommande behandling.

Vår bedömning innebär att ni ska få en så god och effektiv vård som möjligt. Vi kan erbjuda utredningar och behandlingar som ni inte kan få inom ramen för offentigt finasierad vård via vårdvalsklinikernas avtal.

Vi arbetar i team med olika professioner, teamet kan även konsultera andra specialister inom Karolinska. Allt för att möjliggöra bästa förutsättningar inför en eventuell behandling.

Samtliga frågor som gäller din fertilitetsutredning och därav anledningen till vår bedömning besvaras av din inremitterande läkare.

Hur lång tid tar det från att remissen är bedömd till besök/start av behandling?

Se de olika väntetiderna för respektive behandling på vår sida för väntelista, kötid. Kötiden räknas från remissdatumet. Väntetiderna uppdateras en gång per månad.

Remisser - spermiedonationsbehandlingar

Väntetiden för spermiedonationsbehandling har ökat, främst på grund av pandemin då flödet av donatorer och spermier har minskat. Åldersskäl är inte grund för förtur och innebär att remisser endast kan skickas om det är minst 1 år kvar tills patienten som ska genomgå behandling fyller 40 år.