Bli spermiedonator

För intresseanmälan att donera spermier, kontakta Reproduktionsmedicin. Att anmäla sitt intresse innebär inte att du måste bli donator, men det är en möjlighet att få mer information. Välkommen att bli spermiedonator!

Vi har stort behov av nya spermiedonatorer.

Vad krävs för att bli spermiedonator?

• vara fysiskt och psykiskt frisk och inte ha kända ärftliga eller allvarliga sjukdomar
• enligt nationella riktlinjer vara minst 23 år och inte fyllt 45 år
• gärna ha fått egna barn, men inget krav

Ytterligare kriterier på dig som vill bli donator finns i villkorstexten i intresseanmälan.

Intresseanmälan

För intresseanmälan att bli spermiedonator, anmäl dig via appen Alltid Öppet eller ring oss. Ange ditt telefonnummer på telefonsvararen så kontaktar vi dig. Att anmäla sitt intresse innebär inte att du måste bli donator eller kan/får bli donator, men det är en möjlighet att få mer information. Telefon 072-465 46 92 (röstbrevlåda dygnet runt)

En dag på Reproduktionsmedicin

Barnmorskorna Malin och Stina berättar om en arbetsdag och att de ständigt söker efter ägg- och spermiedonatorer.

Hur går det till?

Efter att du har anmält intresse att bli donator kontaktar vi dig per telefon för mer information. Därefter är du välkommen till Reproduktionsmedicin Karolinska för att lämna ett första spermaprov och blodprov för sjukdomar som eventuellt kan överföras via sperma. Om spermaprovet är bra och tål nedfrysning och upptining samt att blodproverna är utan anmärkning kallas du till läkar- och kuratorsbesök.

Godkänd donator

Om du blir godkänd som donator efter det första spermaprovet samt läkar- och kuratorsbesöket vill vi att du kommer minst 1 gång per vecka och lämnar sperma för nedfrysning. Du kommer att lämna spermaprov ca 8-10 gånger.

När du har lämnat alla dina spermaprov väntar vi i 6 månader och tar nya infektionsprover. Först efter de sista godkända infektionsproverna kan vi börja använda spermierna för donation. Ersättning utgår då till den godkända spermiedonatorn och betalas ut som ett engångsbelopp. 

Vad innebär det för mig om spermaprovet inte är så bra att jag kan bli spermiedonator?

Att provet är mindre bra eller tillräckligt bra efter frysning/upptining behöver inte det betyda att du inte kan få egna barn.

Hur används de donerade spermierna?

De spermier du lämnar används vid insemination eller provrörsbefruktning till ett begränsat antal par/ensamstående kvinnor. 

Du är anonym för paret/den ensamstående kvinnan som får dina spermier, och paret/den ensamstående kvinnan är anonymt för dig. Du kan ge upphov till barn för högst sex par/ensamstående kvinna. Varje par/ensamstående kvinna kan erbjudas syskonbehandling om det finns kvarvarande spermier eller nedfrysta befruktade ägg efter tidigare behandling.

Får jag veta när någon blir gravid?

Ja, om du själv vill och kontaktar oss. 

Vilken information kan barnet få?

I en så kallad "särskild journal" som sparas i minst 70 år kommer uppgifter om donatorns hårfärg, hudfärg, ögonfärg, längd, eventuella intressen samt släkt- och familjeförhållanden att antecknas.

 Vi vill att du fyller i det "personliga brevet" alternativt skriver ett eget brev som bland annat beskriver intressen samt släkt- och familjeförhållanden . Ett fotografi av dig själv kan ha betydelse för barnet.

Vad säger lagen?

I Sverige har man beslutat att barn, vid mogen ålder, som tillkommit genom spermiedonation har rätt att få veta sitt genetiska ursprung. Det innebär att donatorn kan bli kontaktad i framtiden av barnet.

De par/den ensamstående kvinnan som mottar donerade spermier uppmanas att berätta för barnet hur det kommit till, barnet kan sedan söka upp den klinik där donationen utförts. Donatorn har inga skyldigheter gentemot barnet, och heller inga rättigheter.

En gåva av liv

Vävnadsrådet - Det nationella rådet för organ, vävnader, celler och blod har låtit ta fram en film om ägg- och spermiedonation.

Hur känns det att inte kunna bli gravid på egen hand och behöva ta emot ägg eller spermier från någon annan? Vad är det som får vissa människor att göra en god gärning, som att donera?

15-20% av alla par i fertil ålder i Sverige är ofrivilligt barnlösa. En del av dem kan få hjälp med assisterad befruktning. I vissa fall krävs det donerade ägg eller spermier för att de här paren ska ha en chans att bli gravida och behovet av donatorer är stort.

I filmen här får vi följa berättelserna från en mottagare av donerade ägg, en äggdonator, en man som har blivit pappa tack vare donerade spermier samt en kvinna i ett samkönat par som har tagit emot donerade spermier.

Patientinformation för ägg- och spermiedonatorer

Läs mer - Spermiedonation

Se filmer, lyssna och läs om ägg- och spermiedonation

Ofrivillig barnlöshet

Offentliga kliniker