Bli äggdonator

För intresseanmälan att bli äggdonator, kontakta Reproduktionsmedicin. Att anmäla sitt intresse innebär inte att du måste bli donator, men det är en möjlighet att få mer information. Välkommen!

Vi är i stort behov av äggdonatorer!

Vem kan bli äggdonator?

• Friska kvinnor ska vara minst 23 år och vara yngre än 36 år
• Man får gärna ha fött egna barn, men det är inget krav
• BMI (body mass index) inte över 32

Intresseanmälan

För intresseanmälan att bli äggdonator, anmäl dig via appen Alltid Öppet eller ring oss. Ange ditt telefonnummer på telefonsvararen så kontaktar vi dig.

Att anmäla sitt intresse innebär inte att du måste bli donator, men det är en möjlighet att få mer information.

Telefon 08-123 814 32 (röstbrevlåda dygnet runt)

En dag på Reproduktionsmedicin

Barnmorskorna Malin och Stina berättar om en arbetsdag och att de ständigt söker efter ägg- och spermiedonatorer.

Hur går det till att donera ägg?

Donatorn kallas för nybesök till läkare, barnmorska och kurator.
Efter medicinsk och psykosocial bedömning avgörs om kvinnan kan donera ägg.
Infektionsprover kommer att tas två gånger med minst 6 månaders mellanrum.

Vilken information kan barnet få?

I en så kallad "särskild journal" som sparas i minst 70 år kommer uppgifter om donatorns hårfärg, hudfärg, ögonfärg, längd, eventuella intressen samt släkt- och familjeförhållanden att antecknas.

Personligt brev

Fyll gärna i det personliga brevet alternativt skriv ett eget brev. Ett fotografi av dig själv kan ha betydelse för barnet.

En gåva av liv

Vävnadsrådet - Det nationella rådet för organ, vävnader, celler och blod har låtit ta fram en film om ägg- och spermiedonation.

Hur känns det att inte kunna bli gravid på egen hand och behöva ta emot ägg eller spermier från någon annan? Vad är det som får vissa människor att göra en god gärning, som att donera?

Lyssna på IVFpodden.se

Patientinformation för ägg- och spermiedonatorer

Läs mer - Äggdonation

15-20% av alla par i fertil ålder i Sverige är ofrivilligt barnlösa. En del av dem kan få hjälp med assisterad befruktning. I vissa fall krävs det donerade ägg eller spermier för att de här paren ska ha en chans att bli gravida och behovet av donatorer är stort.

I filmen här får vi följa berättelserna från en mottagare av donerade ägg, en äggdonator, en man som har blivit pappa tack vare donerade spermier samt en kvinna i ett samkönat par som har tagit emot donerade spermier.

Se filmer, lyssna och läs om ägg- och spermiedonation

Offentliga kliniker