Mottagning Reproduktionsmedicin, Novumhuset Huddinge

Vill du bli ägg- eller spermiedonator?

14 augusti 2023, 08:02

Gör en intresseanmälan på appen Alltid Öppet. 

Sök upp Mottagning reproduktionsmedicin. Du kan också läsa mer på sidorna Bli äggdonator eller Bli spermiedonator här på hemsidan.

Välkommen med din intresseanmälan!

 

1177 Vårdguiden e-tjänster

Lämna synpunkter och klagomål

Ring oss

08-123 875 06

Telefontider idag

07:00 - 13:30

mer information

Fler telefontider:

 • Måndag - Torsdag 07:00 - 13:30
 • Fredag 07:00 - 13:30

Besök oss

Hälsovägen 7, Novumhuset, plan 4, Huddinge, HUDDINGE

Se karta och reseplanerare Hitta hit

tider

Öppettider för bokade besök

 • Måndag - Torsdag 08:00 - 16:00
 • Fredag 08:00 - 15:00

Diagnoser:

Ofrivillig barnlöshet, Oförklarad infertilitet, Fertilitetsbevarande åtgärder

alla

kvinnlig faktor,

manlig faktor,

äggdonation,

spermiedonation,

Preimplantatorisk genetisk testing (PGT)

Reproduktionsmedicin Karolinska har ett komplett utbud av olika typer av assisterad befruktning (ART) eller som det också kallas In vitro fertilisering (IVF). Vi är specialiserade på komplexa utredningar och avancerade behandlingar av ofrivillig barnlöshet, infertilitet för patienter i behov av högspecialiserad vård. Reproduktionsmedicin Karolinska har uppdraget att bedriva nationell högspecialiserad vård (NHV) av patienter med behov av Preimplantatorisk Genetisk Testing (PGT f.d. PGD).

Har du en bokad tid 22 maj eller senare? Läs viktig information här

Har du remiss för att lämna spermaprov och vill boka tid eller är du godkänd spermiedonator?

Just nu har vi bokningsbara tider för fertilitetsutredning av spermaprov, nya läggs ut löpande. Vänligen gå till Reproduktionsmedicinska laboratoriet och klicka på "Beställa tid" i den röda rutan. Kan du inte boka en tid så försök igen efter ett par dagar.

Du kommer att få en kallelse via Alltid öppet inom 48 timmar från bokningstillfället. Avbokning av tiden senare än 24 timmar före besöket debiteras enligt gällande patienttaxa. Gäller även frikort.

Godkända donatorer bokas tills vidare direkt av laboratoriets personal.

Vi vill förmedla att vi gör vårt allra bästa för att korta våra väntetider. På mottagningen bedrivs både planerad och akut vård vilket innebär att ombokning och kallelse kan ske med kort varsel. När vi söker kontakt med dig så skickar vi meddelanden via Alltid Öppet eller ringer från dolt eller fiktivt nummer 08-123 350 50..

Vi erbjuder patienter vård inom samtliga områden som berör assisterad befruktning. Vi jobbar integrerat med olika specialiteter, vård, forskning och utbildning. Reproduktionsmedicin är diplomerad inom HBTQ - Till oss är alla välkomna! 

Önskar du offentligt finansierad assisterad befruktning?

Kontakta en klinik som utför fertilitetsutredningar. När utredningen är klar skickas remiss till oss för bedömning. Läs mer under  Fertilitetsutredning inför offentlig finansierad assisterad befruktning och vårdval

Läs mer om din remiss

Har du frågor om din remiss? Läs svaren på de vanligaste frågorna här. 

Kontakta oss

Vill du skicka en fråga till barnmorskorna eller de medicinska sekreterarna istället för att ringa? Det gör du genom våra ärenden på appen Alltid Öppet, sök Mottagning Reproduktionsmedicin, Karoinska Universitetssjukhuset.

När du ringer oss på telefon får du en tid då vi ringer upp dig. Observera att din nummerdisplay visar "dolt nummer" när vi ringer. Telefonnummer: 08-123 875 06.

Vid medicinska frågor och frågor kring behandling – välj barnmorskorna. Se telefontider i röda rutan.

För frågor kring remiss och kötid – välj sekreterarna. Till de medicnska sekreterarna kan du ringa måndag till fredag, 07:00 - 19:00 för att få en uppringningstid. Sekreterarna ringer sedan upp dig på överenskommen tid en måndag, tisdag eller torsdag. 

Syskonbehandling

Vid syskonbehandling måste patienten/paret själva stå för kostnaden. Syskonbehandling ges i mån av resurser och väntetiden är svår att förutsäga. Se Väntelista, kötid för aktuell väntetid. Det första barnet ska ha fyllt 6 månader innan väntelista kan bli aktuellt. Kontakta barnmorskorna för frågor och intresseanmälan.

Utomlänspatienter

 • Patientlagen ger dig rätten att söka öppenvård var du vill i Sverige. Söker du dig till oss utifrån patientlagen är det Region Stockholms regler som gäller. Se regler och grundkrav - assisterad befruktning. För att komma till oss behövs ett medicinskt underlag/remiss med fullständig utredning, gjord av en gynekolog.
 • Tyvärr har vi inte någon möjlighet att ta emot utomlänspatienter som är i behov av donerade ägg eller spermier, gäller även om flytt skett/sker under väntetiden/behandlingen. Vår verksamhet har stängts under ett antal veckor på grund av coronapandemin och har därför inte haft möjlighet till att rekrytera donatorer i den utsträckning som behövs. Vi kommer att ta ett nytt ställningstagande tidigast hösten 2023 om vi på nytt har möjlighet att ta emot utomlänspatienter.
 • Det är vanligt att andra regioner remitterar patienter som har behov av högspecialiserad vård till oss på Karolinska Universitetssjukhuset. De kan då utgå från den egna regionens regler gällande antal behandlingar samt om syskonbehandling kan ges.

Följande ska framgå:

 • Anamnes
 • BMI
 • AMH
 • Ultraljud inkl HS och HSSG
 • Infektionsprover på bägge i paret
 • Spermieprov (manlig partner)

Sjukhusgemensam information

Inför besöket

När du/ni har kommit fram i kön skickar vi en elektronisk kallelse. Kallelsen innehåller länkar till vår hemsida där du hittar information om dit besök, information om hur du hittar hit etc.

På kallelsen står ungefär hur lång tid besöket kommer att ta. SMS - påminnelse skickas för den bokade tiden. Om du inte vill ha påminnelse per SMS vänligen kontakta oss.

På Reproduktionsmedicin finns det tyvärr ingen möjlighet att köpa mat eller dryck.

Parkering vid Novumhuset

12 parkeringsplatser finns strax utanför entrén vid Hälsovägen 7 och ett parkeringshus finns strax intill. Vi rekommenderar att du är ute i god tid.

Karta över sjukhusområdet och parkeringsplatser

Legitimation 

Ankomstregistrera dig/er i vår entré vid ankomst.

Du/ni måste alltid kunna visa legitimera vid besök hos oss. Ta med giltig legitimation. OBS digital ID handling gäller ej.

Vad kostar det?

Vid besök på Reproduktionsmedicin tas ordinarie patientavgift ut för båda i paret som ska behandlas. Läs mer om patientavgifter.  Patientavgiften tas ut upp till frikortsnivån. 

Spermaprov

Spermaprov vid fertilitetsundersökning är kostnadsfritt. Patientavgift betalas för prov i samband med behandling. Spermaprov lämnas direkt till Reproduktionsmedicinska laboratoriet. Gå direkt till vänster i entrén på Reproduktionsmedicin.

Våra läkare

Under besöket på Reproduktionsmedicin kommer du/ni att träffa både kvinnliga och manliga specialistläkare. Vi har också läkarkandidater och specialistläkare under utbildning hos oss.

Tolk

Det är viktigt att du förstår den information om behandlingen du får av barnmorskor och läkare. Om du behöver tolk, kontakta de medicinska sekreterarna på Reproduktionsmedicin.

Återbud eller avbokning

Behöver du avboka din tid ska du göra det så snart som möjligt. Det går bra att avboka din tid via Alltid Öppet eller genom att ringa på telefon 08-123 875 06.

Avbokar du/ni tiden senare än 24 timmar före besöket eller uteblir får du/ni betala en avgift på 400 kronor per person oavsett besökstyp. Det gäller även för patienter med frikort. Vid avbokning kan det dröja flera månader innan ny tid kan ges. Om du lämnar återbud/uteblir mer än 2 gånger avslutas remiss och väntelista.

Ytterkläder

Häng av dig ytterkläder i ett av våra låsbara skåp men förvara inte värdesaker i skåpet. Reproduktionsmedicin kan inte ta ansvar för dina tillhörigheter. Tänk på att sjukhuset är öppet för alla och att det finns risk för stölder.

Parfym och starka dofter

Undvik att använda parfymerade hud- och kroppsvårdsprodukter, många har astma eller allergi och embryon är mycket känsliga.

Samtycken

Hälsodeklarationer

Under besöket

Är du patient i behandling ankomstregistrerar du dig i vår entré om du har frikort. Ska du betala patientavgift går du via någon av Centralkassorna i sjukhusbyggnaden.

Ska du lämna spermaprov går du direkt till vänster innanför entrén, till provinlämning spermier på Reproduktionsmedicinska laboratoriet.

Under besöket på Reproduktionsmedicin kommer du/ni att träffa både kvinnliga och manliga specialistläkare och barnmorskor.

Provtagning

Eventuellt tas nya blodprover avseende Hepatit B, Hepatit C, HIV/HTLV1/HTLV 2, Syfilis samt immunitetsprövning mot Röda hund (rubella). Vanligen krävs även en bedömning av behandlad kvinnas ovarialreserv (äggreserv) detta görs med ultraljudsundersökning (AFC) samt blodprov (AMH). Prover får inte vara äldre än 2 år.

Karolinska Universitetslaboratoriet

Du/ni kommer att få muntlig och skriftlig information om behandlingen/den fortsatta planeringen.

Efter besöket

Efter besöket kan du/ni kontakta barnmorskorna per telefon för att få svar på eventuella frågor kring din/er behandling.

Du/ni kommer också att meddela behandlingsresultatet och får då information om nästa steg.

Graviditetstest

En behandling mot ofrivillig barnlöshet avslutas med ett vanligt graviditetstest. När ni har genomgått en behandling hos Reproduktionsmedicin får ni ett test av oss.

Redan efter 18 dagar kan kvinnan göra testet enligt anvisningarna och få ett första besked. Hur ni sedan går vidare beror på om resultatet blir positivt eller negativt.

Vad gör vi om testet är positivt?

När graviditetstestet är gjort ringer ni till barnmorskan på Reproduktionsmedicin och meddelar det positiva resultatet. En tid för ett ultraljud bokas och ni ringer även till Mödravårdcentralen (MVC).

Efter avslutad graviditet fylls blanketten Graviditetsrapport i och skickas till Reproduktionsmedicin. Blanketten finns även som e-tjänst.

Vad händer om testet är negativt?

När graviditetstestet är gjort ringer ni till barnmorskan på Reproduktionsmedicin och meddelar att resultatet blev negativt. Sedan planerar ni tillsammans med barnmorska hur ni ska gå vidare.

Någon att tala med

1177 Vårdguiden

Graviditetsrapport

Praktisk information

Besök sidan För Patienter för allmän patientinformation: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient, vanliga frågor och svar samt din journal med mera.

Synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomål - hit vänder du dig

Nu kan du lämna synpunkter och klagomål på vården digitalt via 1177. Lämna Synpunkter och Klagomål

Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare anonymt

Om du önskar framföra synpunkter på vården anonymt så kan du göra det via 1177 e-tjänster. Lämna synpunkter och klagomål anonymt hos din vårdgivare.

Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare som ombud eller om du inte kan lämna digitalt.

Om du önskar lämna synpunkter eller klagomål på vården som ombud krävs en fullmakt. Anmälan kan därför ej skickas via 1177. Anmälan hittar du här.

Anmälan tillsammans med fullmakt skickas med vanlig post till adressen nedan:

Karolinska Universitetssjukhuset
Tema Kvinnohälsa och Hälsoprofessioner
Mottagning Reproduktionsmedicin
Verksamhetschef Sebastian Gidlöf
171 76 Stockholm

Skicka egenremiss till oss

Du kan skicka egenremiss till oss på mottagningen digitalt eller via post, dock inte på spermaanalyser. 

Vid inlämnande av egenremiss ska en fertilitetsutredning vara genomförd på båda i paret, i förekommande fall ingår även spermautredning i den fullständiga utredningen. Utredningen ska bifogas. Ej kompletta remisser avslås.

Fertilitetsutredning genomförs av öppenvårdsgynekolog som även kan skriva en remiss till oss.

Alltid Öppet

Logga in på appen Alltid Öppet. Leta upp mottagning Reproduktionsmedicin och fyll i information för egenremiss. 

Post /blankett

Här finns anvisning för vilka uppgifter som bör finnas med i brev via post samt en blankett.

Mer information

Vi tar emot patienter utifrån vårt specialiserade uppdrag. Egenremissen bedöms på samma sätt som andra remisser som skickas till oss på Karolinska Universitetssjukhuset.

Egenremiss kallas ibland även egen vårdbegäran eller egenanmälan.

Om du har ytterligare frågor, kontakta mottagningen på telefon: 08-12387506.

En dag på Reproduktionsmedicin

Barnmorskorna Malin och Stina berättar om en arbetsdag och att de ständigt söker efter ägg- och spermiedonatorer.