Information inför din operation

Nedan finner du information om våra gynekologiska operationer.

Borttagande av livmodern

Bäckenbottenoperationer

Hysteroskopi

Information inför din gynekologiska operation

Inkontinensoperation

Konisering