Medicinsk abort - andra trimester - >12+0 veckor

På Abortmottagningen i Huddinge utför vi medicinsk abort i andra trimester efter vecka 12+0. Det innebär att man avbryter en graviditet med hjälp av läkemedel.

Medicinsk abort i andra trimester görs från och med graviditetsvecka 12+1 till och med 21+6.

Fram till graviditetsvecka 18+0 beslutar du själv om du önskar avsluta graviditeten och göra abort. Efter graviditetsvecka 18+0 och fram till och med graviditetsvecka 21+6 kan abort utföras om det finns särskilda skäl. I dessa fall måste ansökan göras hos Socialstyrelsen. Läkare och kurator på sjukhuset sköter denna ansökan.

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan För patienter hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Innan aborten kommer du på ett inskrivningssamtal hos en barnmorska. Du får då information om hur aborten kommer gå till och vad du kan förvänta dig. Du får svara på frågor och man tar blodtryck och ett blodprov. I samband med inskrivningsbesöket eller någon dag senare tar du ett första läkemedel som förbeder kroppen på aborten. Sedan kommer du tillbaka två dagar senare till gynavdelningen eller till gynmottagningen då du får läkemedel som startar aborten.

Under undersökning eller behandling

Vid medicinsk abort i andra trimester blir du antingen inlagd på vår vårdavdelning eller vårdas som dagvårdspatient på mottagningen. Räkna med att du kan behöva stanna en natt på sjukhuset. Du får gärna ha en anhörig med dig. Vid medicinsk abort efter vecka 12+0 får du mediciner med jämna mellanrum tills fostret och moderkakan stötts ut.

Du naturligtvis hjälp med smärtstillande läkemedel både regelbundet och vid behov.

Efter undersökning eller behandling

Det finns en ökad risk för infektion efter en abort. När du blöder rikligt den första veckan efter aborten bör du därför undvika vaginala samlag, bad samt att använda tampong eller menskopp.

Mensen brukar oftast återkomma 4-6 veckor efter aborten.

Om du får feber, väldigt ont i magen, eller blöder så kraftigt att du känner dig påverkad ska du kontakta en akutmottagning för gynekologiska besvär.