Abort

Till vår Abortmottagning på Karolinska Huddinge är du som gravid välkommen för abort utan remiss.

Fram till graviditetsvecka 18+0 beslutar du själv om du önskar avsluta graviditeten och göra abort. Efter graviditetsvecka 18+0 och fram till och med graviditetsvecka 21+6 kan abort utföras om det finns särskilda skäl. I dessa fall måste ansökan göras hos Socialstyrelsen. Ansökan får du hjälp med av läkare och kurator. 

Du bokar tid via den centrala abortbokningen i Stockholm, ring 08-123 627 00 när som helst under dygnet och knappa in ditt telefonnummer så blir du uppringd nästa vardag.

 

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan För patienter hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Medicinsk abort

I tidig graviditet upp till vecka 10+0 kan du göra medicinsk abort, det vill säga att man med hjälp av läkemedel sätter igång en blödning vilket leder till ett tidigt missfall.

Efter vecka 12+0 görs en andra trimester abort, som utförs på samma sätt som vid tidig abort.

Kirurgisk abort

Från vecka 7+0 till vecka 12+0 kan man göra kirurgisk abort.

 

 

 

Under undersökning eller behandling

Medicinsk abort

Medicinsk abort kan göras på sjukhuset eller så kan du få med dig läkemedel och kan vara hemma med möjlighet att ringa oss, vi vill då att du har någon annan vuxen med dig i hemmet. Behandlingen kan ge kraftig mensvärk, men du får hjälp med smärtstillande.

Vid andra trimester abort blir du antingen inlagd på vår vårdavdelning eller vårdas som dagvårdspatient på mottagningen. Räkna med att du kan behöva stanna en natt på sjukhuset. Du får gärna ha en anhörig med dig. Sen medicinsk abort liknar den tidiga, men blir som ett sent missfall och du får mediciner med jämna mellanrum tills fostret stötts ut. Även nu får du naturligtvis hjälp med smärtstillande läkemedel.

Kirurgisk abort

Behandlingen görs polikliniskt (öppenvård, du läggs ej in) och du går hem samma dag.

 

Efter undersökning eller behandling

I samband med att du söker abort får du alltid hjälp att hitta en bra preventivmedelsmetod som passar dig.