Vårdavdelning Stroke (f.d. Neuro 1) Huddinge

1177 Vårdguiden e-tjänster

Logga in på 1177 Vårdguiden

Ring oss

08-123 805 82

Besök oss

Hälsovägen 13, R84, Huddinge

Se karta och reseplanerare Hitta hit

tider

Besökstider för anhöriga

  • Måndag - Söndag 13:00 - 19:00

Öppettider för bokade besök

  • Måndag - Söndag 00:00 - 24:00

Diagnoser:

Stroke, TIA, Kärlocklusioner/dissektioner

Vårdavdelning Neuro 1 Huddinge har bytt namn till Vårdavdelning Stroke Huddinge. Vi är strokeenheten på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Den största andelen patienter som ligger på vårdavdelningen kommer in akut via akutmottagningen.

Avdelningen är specialiserad på cerebrovaskulära sjukdomar så som stroke (hjärnblödning eller hjärninfarkt), TIA, kärlocklusioner/dissektioner.

På vårdavdelningen har vi ett antal platser som kallas NAVE, detta står för Neurologisk AkutvårdsEnhet och är en övervakningsenhet där det utförs kontinuerlig observation av vitala funktioner så som andning, cirkulation, medvetandegrad samt neurologiskt status. På NAVE ges trombolys vilket är en proppupplösande behandling vid hjärninfarkt.

Neuro Stroke har 19 vårdplatser varav 4 platser på NAVE.

Vi som arbetar på avdelningen:

På avdelningen arbetar vi i team med läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnast och arbetsterapeut. Vi har även nära samarbete med logoped, dietist och kurator.

Inomhuskarta Huddinge

Läs mer om:

Inför besöket

Du som kommer till vår avdelning för vård kommer oftast via akutmottagningen. Undvik att ta med dig värdesaker pga. stöldrisk. Avdelningen har möjlighet att låsa in eventuella värdesaker som medförs till sjukhuset, men det är bra om någon anhörig kan ta hand om dessa. Värdesaker som ej är inlåsta ansvarar inte avdelningen för.

Att parkera vid Huddinge sjukhusområde

Under besöket

Under din tid på avdelningen kan du komma att genomgå olika undersökningar

  • Carotisduplex - man kartlägger blodcirkulationen i halskärlen med hjälp av ultraljud, detta gör man om det finns misstanke på förträngningar av halskärlen.
  • Hjärt-Eko - undersökningen innebär att hjärtat undersöks med en ultraljudssändare. Med ultraljudssändaren får en bild av hjärtmuskel och dess klaffar etc.
  • DT - datortomografi är en särskild form av röntgen vilken skapar mycket detaljerade bilder av den undersökta kroppsdelen.
  • MRT - magnetisk resonanstomografi (magnetkamera) som är en medicinsk teknik för bildgivande diagnostik. Denna teknik används för att upptäcka, lägesbestämma och klassificera vissa sjukdomar och skador vilka är dolda eller svårta att se vid röntgen- eller datortomografiundersökning.

Du kommer även att övervakas genom täta neurologiska kontroller för att vi snabbt ska kunna sätta igång åtgärder vid behov. Du kommer att få träffa sjukgymnast och/eller arbetsterapeut vid behov.

Vad som kan vara bra att ha med sig under vårdtiden hos oss:

  • Hygienartiklar
  • Gymnastikskor
  • Kläder att ha när du skall åka härifrån

På avdelningen har vi ett dagrum med TV. Mobiltelefoner är tillåtet att använda, dock inte så att det stör dina medpatienter. Det finns gratis Wi-Fi som du kan använda under din vistelse hos oss. Om du önskar lyssna på radio få du be dina anhöriga att ta med detta tillsammans med hörlurar.

Till dig som besökare

Vi har besökstider mellan kl 13.00 - 19.00 eller enligt överenskommelse med personalen. Ring gärna innan ditt besök och hör efter om din anhörig är i behov av något hemifrån. Vi ser gärna att du spritar dina händer innan du går in på avdelningen, handsprit finns på väggen bredvid ingången. I dagrummet finns det möjlighet att köpa kaffe/te till en mindre kostnad. Leksaker finns att låna i korridoren för de barn som kommer på besök.

Efter besöket

Fortsatt vård

Beroende på vilken behandling du har fått kan du bli aktuell för ett uppföljningsmöte hos vår strokesjuksköterska. Vid utskrivning från avdelningen får du reda på om remiss skickas till vår mottagningsverksamhet för ett återbesök.

Förlängning av recept, sjukskrivning eller övriga medicinska frågor sköts av husläkare eller vårdcentral efter utskrivningen från avdelningen. För frågor om eventuella återbesökstider kontaktas neurologiska mottagningen på tel. nr 08-123 820 70 Huddinge mottagning Neuro eller 08-123 720 08 Solna mottagning Neuro.

Om Du eller dina närstående vill få ytterligare information om hur det är att få en neurologisk diagnos, vilken hjälp det finns att få, vart vänder man sig. Neurologiska Råd- och stödenheten har sammanställt ett material som kan vara till stor hjälp - "Patientens och närståendes resa genom sjukvården"

Praktisk information

Besök sidan För Patienter för allmän patientinformation: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient, vanliga frågor och svar samt din journal med mera.

Synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomål - hit vänder du dig

Lämna synpunkter och klagomål på vården digitalt via 1177 Vårdguiden. Lämna synpunkter och klagomål

Lämna synpunkter och klagomål på vården via brev, använd blanketten Enskilt klagomål och skicka till berörd person på nedanstående adress.

Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare anonymt

Om du önskar framföra synpunkter på vården anonymt så kan du göra det via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Lämna synpunkter och klagomål anonymt.

Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare som ombud eller om du inte kan lämna digitalt.

Om du önskar lämna synpunkter eller klagomål på vården som ombud krävs en fullmakt. Anmälan kan därför ej skickas via 1177. Anmälan hittar du här.

Anmälan tillsammans med fullmakt skickas med vanlig post till adressen nedan:

Karolinska Universitetssjukhuset
Verksamhetschef ME Neurologi Konstantinos Kostulas
Postnummer 171 76 Stockholm

Karolinska Universitetssjukhuset
Verksamhetschef OO Neurologi Anna Ericsson
Postnummer 171 76 Stockholm