Pacemaker- och ICD-mottagning

Pacemakermottagningen sköter kontroll av pacemaker, ICD, CRT samt loop-recorder (ILR). Kontrollen görs av läkare eller sjuksköterska.

Vid återbesöket kontrolleras pacemakerns/ICD:ns funktion, batteristatus och inställningar. Utifrån den enskilde patientens behov kan inställningarna enkelt justeras genom speciell utrustning som kommunicerar med dosan.

Första återbesöket sker normalt 6-8 veckor efter operationen.

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan För patienter hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

  • Viktigt att du läser igenom din kallelse ordentligt då pacemakermottagningen finns både i Huddinge och Solna.
  • Det finns få möjligheter att omboka tiden. Vi ber dig därför vidta alla åtgärder för att komma på den erbjudna tiden.
  • Tag med dig legitimation och kallelse för att visa upp när du anmäler dig i kassan.
  • Vi är tacksamma om du undviker att använda parfym eller rakvatten då många av våra patienter har luftrörsbesvär.
  • Återbud kan lämnas dygnet runt på röstbrevlådan. Tänk på att du måste lämna återbud senast 24 timmar före besöket, annars debiteras du för besöksavgiften.

Under undersökning eller behandling

  • Bär gärna kläder som är enkla att ta av för att underlätta för dig själv.

Efter undersökning eller behandling

Efter besöket kommer du tillsammans med din läkare/sjuksköterska överens om vidare planering, uppföljning och återbesök.

Kontaktuppgifter

Pacemakermottagning Solna Telefon: 08-123 707 64 Mail: pace-mott.solna.karolinska@regionstockholm.se

Pacemakermottagning Huddinge Telefon: 08-123 817 30 Mail: pace-mott.huddinge.karolinska@regionstockholm.se

Vid akuta ärenden utanför kontorstid kontakta 1177 för rådgivning