Hjärtkatetrisering

Vid hjärtkatetrisering får man en uppfattning om tryckförhållanden . inne i hjärtats olika rum, om bladflöden, om kärlens motstånd och syresättningen i blodet i stora- och lilla kretsloppet.

Då hjärtats pumpförmåga är nedsatt finner man ofta förhöjda tryck i hjärtat. Detta syns ibland endast under fysiskt arbete varför undersökningen ibland görs både under vila och i liggande cykelarbete.

De data som fås under undersökningen ger betydelsefull information som används för att ställa diagnos och ibland för att styra behandling. En hjärtkateterisering ger också information om hjärtats minutvolym och om syremättnad i de olika hjärt-rummen. Då hjärtats minutvolym är nedsatt flyter blodet långsammare genom kroppens vävnader.

Kroppen hinner då utvinna mer syre ur blodet som vid återkomsten till hjärtat har en lägre syremättnad.


Anledningar att utföra undersökningen:

• Utredning av oklar andnöd
• Vid ökat tryck i lungkärlen
• Vid utredning av svår hjärtsvikt
• Vid klaffel
• Vid onormala förbindelser i hjärtat

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan För patienter hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Kvällen och morgonen före undersökningen ska du duscha, vanlig tvål används. Du får äta en lätt frukost på morgonen, dock ej kaffe eller te.

Du kommer till avdelningen efter att ha fått en kallelse som kan innehålla information om läkemedelsjusteringar du ska göra inför undersökningen. Följ dessa noggrant! Vanligtvis ska man inte ta sina vätskedrivande tabletter på morgonen före undersökningen. Om du tar Waran bör INR helst ligga mellan 2,1- 2,5 undersökningsdagen. Tar du andra blodförtunnande läkemedel (tex Eliquis, Pradaxa, Xarelto) så ska du ha fått instruktion om hur du gör med dessa. Om du inte har fått sådana instruktioner - vänligen tag kontakt med oss i god tid före din undersökning. Se kontaktuppgifter på din kallelse. 

På avdelningen kommer du på undersökningsdagen att förberedas med kontroller av puls, blodtryck och blodprovstagning. Du får också en liten plastnål i armen för att kunna få smärtstillande och lugnande läkemedel vid behov under undersökningen.
Det kan eventuellt vara någon annan undersökning som ska göras före hjärtkatetriseringen såsom tex ultraljud av hjärtat. När det blir dags för undersökningen transporterar personalen dig till undersökningsrummet.

Under undersökning eller behandling

När du kommer till undersökningsrummet möts du av personal som är med under hela undersökningen. Du får lägga dig på ett ganska smalt undersökningsbord. Elektroder placeras på din bröstkorg för EKG -övervakning under hela undersökningen. Du tvättas med spritlösning över det aktuella ·insticksstället som vanligtvis är på
halsen men även kan vara i ljumske eller armveck. Sterila dukar placeras över dig. Det är viktigt att du inte lägger upp händerna ovanpå dessa dukar. Steriliteten går då förlorad.

Läkaren lokalbedövar det aktuella insticksstället med en liten nål och edövningsmedel. Detta kan medföra en kort sveda innan medlet börjar verka. När du är bedövad för läkaren med hjälp av ultraljud in en ny nål genom huden ner till det blodkärl man vill använda för undersökningen. Sedan förs en tunn, mjuk plastslang in i kärlet och via detta, med hjälp av röntgen, till hjärtats olika hålrum och kärl för att göra mätningar. Man kan uppleva att hjärtat slår lite oregelbundet när man för plastslangen på plats i hjärtat.

Efter undersökning eller behandling

När undersökningen är klar transporteras du tillbaka till avdelningen. Om du har blivit stucken i ljumsken kan du behöva ligga i sängen en stund efteråt. Annars kan du vara uppe och röra dig som vanligt.

Puls och blodtryck mäts efter undersökningen och personalen kontrollerar insticksstället.
Du har ett mindre förband över insticksstället som innan du går hem byts till ett plåster som du kan ta bort dagen efter undersökningen.

Undersökningsresultatet lämnas till den som har remitterat dig för undersökningen efter genomgång och bearbetning av mätningarna. Du får svaret på undersökningen av denna läkare.

Har du fått lugnande läkemedel bör du inte köra bil efter undersökningen!

När du kommit hem bör du vara observant på infektion och /eller blödning vid insticksstället. Tecken på infektion kan vara feber, värmekänsla, rodnad, svullnad och ömhet. En liten svullnad, som kan ömma när lokalbedövningen släppt helt, är normalt.

En liten blödning under huden är inte alltid synlig och efter några dagar kan ett blåmärke synas vid insticksstället. Detta är helt normalt.
Tag kontakt med sjukvård om det finns tecken på infektion eller blödning.