Elkonvertering

Med elektrisk energi kan man få en onormal hjärtrytm att bli normal igen.

En vanlig åkomma som kan behandlas med elkonvertering är förmaksflimmer, den vanligaste hjärtrytmrubbningen.

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan För patienter hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Inför elkonvertering måste du förbehandlas med blodproppsförebyggande medicin via din inremitterande läkare i minst 3 veckor.

Medicinerar du med Waran är det viktigt att ditt PK(INR)-värde kontrolleras veckovis under de 3 veckorna precis innan elkonverteringen med målvärde mellan 2,0 och 3,0. Om värdet skulle understiga 2,0 måste en ny treveckorsperiod påbörjas och elkonverteringen skjutas fram.

Vid andra blodproppsförebyggande läkemedel så som Pradaxa, Eliquis och Xarelto är det viktigt att den blankett som skickas med i kallelsebrevet fylls i varje dag under de 3 veckorna innan elkonverteringen.

Ytterligare information om just din blodproppsförebyggande medicin, hur det går till när du kommer till avdelningen och om behandlingen skickas med ditt kallelsebrev.

Under undersökning eller behandling

Du sövs av narkospersonal och därefter får du elström genom din bröstkorg. Hela proceduren tar cirka 20 minuter.
Utförlig information om hur behandlingen går till skickas till dig i förväg.

Efter undersökning eller behandling

Det är nödvändigt att du fortsätter med blodproppsförebyggande behandling i ytterligare minst 4 veckor. Ofta fortsätter behandlingen tills vidare. Du behöver vanligen också mediciner för att förebygga återfall av rytmrubbningen. Du får också information om fortsatt uppföljning.