Elektrofysiologisk undersökning och behandling

Den här informationen vänder sig till dig som skall genomgå en elektrofysiologisk undersökning. Ibland görs samtidigt en lokal behandling i form av så kallad ablation.

Den elektrofysiologiska undersökningen har som syfte att kartlägga den elektriska aktiveringen i olika delar av hjärtat. Den är ett led i utredningen av olika hjärtrytmrubbningar, vilka i sig kan vara förenade med olika symtom såsom hjärtrusning, yrsel, svimning eller plötsligt påkommande hjärtsvikt med matthet och andnöd.

Undersökningsmetoden används både för utredning av långsamma och snabba hjärtrytmrubbningar. Undersökningen utförs såväl i Huddinge som i Solna.

När hjärtklappning kartlagts kan den många gånger behandlas med så kallad ablation vid samma tillfälle.

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan För patienter hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Denna undersökning utförs i både i Solna och Huddinge. Du kommer kallas till undersökningen via brev och i din kallelse står det vilket sjukhus du ska åka till, Solna eller Huddinge. Det är också viktigt att du bekräftar din tid, gör du inte det kan din tid ges till någon annan.

Under undersökning eller behandling

Dagen före eller i vissa fall samma dag som undersökningen kommer man till vårdavdelningen för inskrivningssamtal, EKG-registrering och blodprovstagning.

Man ska duscha på kvällen och på morgonen före undersökningen, vanlig tvål används. Man ska vara fastande och därför inte äta eller dricka efter kl 24:00.

När du kommer till vårdavdelningen får du en plastkanyl i ena armvecket. Vårdpersonalen på avdelningen transporterar dig sedan i säng till undersökningen. På undersökningsrummet kommer du kopplas upp med EKG, blodtryck samt mätning av syremättnad i blodet.

Området i höger ljumske, där katetrarna (tunna kablar) ska läggas in, rakas och tvättas med sprit. Ibland används även venen under vänster nyckelben eller i vänster ljumske. Ett sterilt lakan kommer att täcka dig från hakan och ner över benen.

Du kommer få lugnande medicin för att du ska känna dig avslappnad.

Undersökningen tar vanligen mellan 1 och 2 timmar.

Efter undersökning eller behandling

Efter avslutat ingrepp tas katetrarna och kanylerna bort och ett stadigt förband läggs över instickställena i ljumsken. Du kommer att vara sängliggande 4 till 6 timmar men får börja dricka, efter ytterligare ca 2-3 timmar får du börja äta. Du stannar kvar på avdelningen i ytterligare 2 dagar då vi övervakar ditt hjärtas rytm kontinuerligt med så kallad telemetri.