Ekokardiografi

Ekokardiografi eller hjärt-sonografi är en ultraljudsbaserad medicinsk undersökningsmetod för att studera hjärtat. Tekniken ger en omedelbar avbildning av hjärtat i olika vyer som kan sparas som stillbilder eller rörliga sekvenser.

Ultraljudsundersökning av hjärta

Ekokardiografi dvs. ultraljudsundersökning av hjärtat är en viktig del av undersökningen av en hjärtpatient och ger viktig information om hjärtrummens struktur och funktion. Hjärtats klaffar kan dessutom undersökas för bedömning av t.ex olika blåsljud. Ultraljudsundersökningen kan göras i samband med besöket på läkarmottagningen men även på de kardiologiska vårdavdelningarna för patienter som är inlagda.

Den vanligaste ultraljudsundersökning kallas transtorakal ekokardiografi (TTE) vilket innebär att undersökningen utförs med en ultraljudsgivande placerad över bröstkorgen.

Vid vår klinik görs ultraljudsundersökningen antingen av en specialistläkare eller av biomedicinska analytiker. Undersökningsresultatet diskuteras därefter i grupp för att säkra kvalitén av bedömningen.  

Med TTE studerar man hjärtats strukturer. I vänstra och högra kammaren mäts hjärtmuskelns tjocklek och kamrarnas dimension. Pumpförmågan beräknas. Man undersöker även de fyra klaffarna funktion för att utesluta en förträning eller läckage.  

En hjärtinfarkt kan efterlämna ett ärr som kan identifieras med ultraljud. Ibland behöver man ge ultraljudskonstrast för att kunna på ett bättre sätt se de olika regionerna i hjärtat. Även hjärtsvikt kan med fördel studeras med ultraljudsundersökningen.  

Strokepatienter genomgår ofta en ultraljudsundersökning av hjärtat där man utreder om hjärtat har avvikande strukturer, till exempel blodkoagel, där den "propp" som har lett till stroke kan ha sitt ursprung. Vid svår infektion kan hjärtklaffarna vara inflammerade (endokardit), vilket konstateras med ultraljudsundersökning. Om patienten har fått en konstgjord klaff på grund av ett klaffel, kan dess funktion bedömas upprepade gånger med ultraljud. Vid uppföljning av medfödda hjärtfel är ultraljudsundersökningen oersättlig. På hjärtundersökningsavdelningen används även ultraljud i samband med olika ingrepp.

Ultraljudsundersökning via matstrupen

Som tidigare nämnd i de allra flesta fall är en undersökning via bröstkorgen tillräcklig för att ge den information som man behöver för att ställa en diagnos. I vissa fall dock när man inte får tillräckligt med information med den vanliga undersökningen eller när frågeställningen är sådan som kräver att vissa specifika strukturer i hjärtat undersökes kan de behövas att ultraljudsundersökningen göras via matstrupen (transesofageal undersökning-TEE). 

De vanligaste orsakerna till undersökning via matstrupen är att man vill söka inflammationsförändringar i klaffarna och koagel i hjärtöronen samt analysera strukturella avvikelser noggrannare (t.ex. klaffel).

Stress ultraljudsundersökning 

I vissa fall behöver man studera hjärtats funktion inte bara i vila men även när hjärtat belastas. Den är en viktig undersökning vid utredning av kranskärlssjukdom. Under undersökningen får man en medicin som leder till att hjärtat gravid ökar sin pumpförmåga och så småningom även sin puls.

Man kan även undersöka i vissa fall hjärtat medan patienten trampar på en testcykel som motsvarar en motionscykel och vars belastning kan regleras gradvis.

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan För patienter hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Är du en patient som är inlagd på vårdavdelning kommer vårdpersonal att hjälpa dig med förberedelserna inför ultraljudsundersökningen.

Är du patient som kommer via mottagningen finns följande saker du behöver tänka på:

  • Ta med legitimation och din kallelse
  • Vi är tacksamma om ni undviker att använda parfym eller rakvatten pga allergi.
  • Bär gärna bekväma kläder.
  • Det är bra om någon anhörig kan hämta dig efter undersökningen. Om detta inte går har du möjlighet att köpa taxibiljett för hemresa. Man ska inte köra bil efter undersökningen.

Under undersökning eller behandling

Ultraljudsundersökning av hjärta

Transtorakal ekokardiografi (TTE) undersökningen görs när patienten ligger på en speciellt utformad brits vänd på vänster sidoläge, innefattar ingen strålning och är i regel inte obehaglig eller smärtsam. Ultraljudsundersökning kan med fördel utföras hos patienter med pacemaker, defibrillator eller mekaniska klaffar och man kan även undersöka kvinnor under pågående graviditet. En vanlig ultraljudsundersökning av hjärtat kräver inga förberedelser av patienten. Undersökningen tar i regel 30–45 minuter att utföras.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ultraljudsundersökning via matstrupen

I en transesofageal undersökning (TEE)  förs ultraljudsgivaren ner i matstrupen efter bedövning av svalget och efter att lugnande medicinering ges. I motsats till vanlig ultraljudsundersökning orsakar denna undersökning ofta ett visst mått av obehag för patienten. Den påminner om en gastroskopiundersökning av magen. Inför denna undersökning ska patienten inte äta eller dricka något under åtminstone fyra timmar.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stress ultraljudsundersökning

I början av undersökningen men även medan undersökningen pågår samt efter den undersöker man hjärtat med ultraljud och då vanligtvis med ultraljudskontrast för att få så bra bildunderlag som möjligt. Blodtrycket mäts under undersökningsgång. Efter undersökningen som i vanliga fall varar cirka 20 minuter får man mediciner (beta-blockare) för att snabbare få hjärtfrekvens gå tillbaka snabbare.

Efter undersökning eller behandling

Uppföljning av resultat återges av din behandlande läkare.