Hjärtsviktsdagvård (HDA) och Mottagning Hjärta och Kärl - Hjärtsvikt

Hjärtsviktsmottagningen och Hjärtsviktsdagvården (HDA) är två enheter med tätt samarbete, som arbetar för att ge dig med diagnosen hjärtsvikt bästa möjliga vård och uppföljning.

Hjärtsviktsmottagning

På Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge/Solna drivs en strukturerad sjuksköterskebaserad hjärtsviktsmottagning tillsammans med ansvarig hjärtsviktsläkare genom interprofessionellt lärande.

Vanliga tecken och symtom på försämrad hjärtsvikt:

  • Ökad trötthet, matthet och orkeslöshet
  • Ökad andfåddhet
  • Viktökning >2kg under 3 dagar
  • Svullen mage
  • Svullna fötter och underben
  • Yrsel

Om du upplever att du blivit försämrad kontakta HDA eller Mottagning Hjärta och Kärl som finns både i Solna och Huddinge. 

HDA Huddinge: 08-123 861 11
Mottagning Hjärta och Kärl Huddinge: 08-123 817 30
(knappval 2, sedan knappval 5 och invänta uppringningstid)

Mottagning Hjärta och Kärl Solna: 08-123 707 64
(knappval 2, sedan knappval 2 och invänta uppringningstid)

Mer information om hjärtsvikt finns på:

www.1177.se
www.rikssvikt.se
www.heartfailurematters.org

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan För patienter hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Här arbetar specialistutbildade läkare och sjuksköterskor i nära samarbete. Läkaren tar ställning till vilka undersökningar som behöver göras för att utreda den bakomliggande orsaken till hjärtsvikten samt vilken medicinering som skall ges.

Du kommer sedan att följas av sjuksköterska fram tills ni kommit fram till den medicinnivå som passar för just dig. Du får även mer information om vad hjärtsvikt är både skriftligt och muntligt samt vilka symtom du ska vara uppmärksam på, och vad du själv kan göra för att må så bra som möjligt.

När medicineringen är färdigjusterad får du ett uppföljande läkarbesök där behandlingen utvärderas och man tar ställning till om något ytterligare behöver göras. Vi arbetar för att individanpassa dina läkemedel och övrig behandling enligt de nationella riktlinjer som finns.

Under undersökning eller behandling

Vid ditt besök på HDA kommer vi t.ex. att väga dig, ta puls, EKG, blodtryck och syremättnad samt lyssna på hjärta och lungor. Blodprover brukar oftast tas också.

Om vi bedömer att det finns behov av intravenöst vätskedrivande läkemedel kommer vi att ge dig det, eller om du har behov av andra intravenösa läkemedel för att optimera ditt tillstånd.

Till oss brukar man komma ca 1-3 ggr innan Mottagning Hjärta och Kärl eller andra vårdgivare tar vid.

Efter undersökning eller behandling

I väntan på besök hos oss finns det 3 saker som är bra att tänka på: 

  • Fortsätt ta din medicin som du fått ordinerad tills du kommer till oss. Om medicinerna tar slut eller om du får problem som du tror kan bero på din medicin, kontakta HDA eller Mottagning Hjärta och Kärl! 
  • Vi rekommenderar att du väger dig varje dag vid samma tidpunkt på morgonen, efter toalettbesök och före frukost. Om du går upp mer än 2 kg på 3 dagar, kontakta HDA eller Mottagning Hjärta och Kärl! 
  • Tänk över ditt vätskeintag. Det bör inte överstiga 1,5-2 liter/dygn. Det gäller ALL vätska, ex yoghurt, kaffe, soppa m.m. Mät gärna!