Vårdval assisterad befruktning

Sedan 2017-01-01 gäller fritt vårdval i Stockholms län. All högspecialiserad vård inom reproduktionsmedicin utförs dock vid Karolinska Universitetssjukhuset. Vårdval Stockholm är ett patientvalssystem i Stockholms län där patienter har möjlighet att själva välja vilken klinik de vill vända sig till. Det innebär att Stockholms läns landsting godkänner samt tecknar avtal med vårdgivare inom gynekologi där offentligt finansierad assisterad befruktning utförs.

Vårdval

Det krävs alltid ett medicinskt behandlingsunderlag (läkarremiss) för behandling med assisterad befruktning. En fertilitetsutredning måste vara utförd innan remissen kan bedömas. Om du/ni flyttar till annan region krävs en specialistvårdsremiss från det nya hemregionen, även om du/ni flyttar under pågående behandling.

Separat remiss för mannen krävs för följande åtgärder;

  • Spermaanalys utförs av Reproduktionsmedicinska laboratoriet.
  • Testikelbiopsi utförs av Reproduktionsmedicin.
  • Andrologiska frågeställningar hänvisas till ANOVA - Andrologmottagning.

 

Det medicinska beslutsunderlaget skickas av din läkare till Reproduktionsmedicin för bedömning till vårdval eller högspecialiserad vård och slutgiltigt godkännande. All högspecialiserad vård inom reproduktionsmedicin utförs dock vid Karolinska Universitetssjukhuset.

När det medicinska behandlingsunderlaget (läkarremiss) är komplett och bedömt godkänt skickar vi ett brev till dig/er. Brevet innehåller en bekräftelse och information om att du/ni kan välja att få behandling vid någon av Region Stockholms godkända kliniker.

Kliniker som idag är godkända av Region Stockholm (bokstavsordning)

Efter att du/ni kontaktat och valt en klinik, tar den kliniken som du/ni valt kontakt med oss. Vi skickar därefter remissen/medicinska underlaget till den valda kliniken för vidare handläggning och kallelse.

Vårdval - med donerade spermier

Sedan 2018-01-11 kan fritt vårdval tillämpas även för behandlingar som
gäller insemination med donerade spermier. Sedan 2019-09-09 är även IVF med donerade spermier (D-IVF) tillåtet för vårdval. Högspecialiserad vård utförs dock vid Reproduktionsmedicin Karolinska.

I Region Stockholm har patienter möjlighet att själva välja den klinik de vill vända sig till. För dessa behandlingar rekvireras donerade spermier från svensk vävnadsinrättning. Du/ni har nu möjlighet att välja en av de vårdgivare som anges här nedan.

Kliniker som idag är godkända för insemination med donerade spermier (bokstavsordning).

Kliniker som idag är godkända för IVF med donerade spermier (bokstavsordning).

Behandling med donerade spermier omfattas inte av vårdgarantin.