Väntelista, kötid och journalkopior

Väntelista

När det medicinska behandlingsunderlaget (läkarremiss) är komplett och bedömt för högspecialiserad vård vid Reproduktionsmedicin placeras du/ni på aktuell väntelista. Samtidigt skickar vi en bekräftelse till dig/er.

Din/er placering på väntelistan baserar sig på det datum då det kompletta bedömningsunderlaget (läkarremissen) kom in.

Om du/ni är placerade på väntelista eller genomgår offentligt finansierad behandling på annan klinik vill vi att du/ni meddelar oss det snarast då det det inte går att stå i kö på fler offentligt finansierade kliniker samridigt. Det går inte att flytta kötid.

Gravid under kötiden?

Om ni blir gravida och får barn under väntetiden är vi mycket tacksamma om ni meddelar oss.

Kötid, högspecialicerad vård

IVF

Högspecialiserad IVF
Cirka 3 månader till nybesök

Äggdonation

  • Cirka 2-3 månader till nybesök.
  • Kötiden till behandling är svår att förutsäga beroende på tillgång av donatorer.
  • Äggdonation omfattas inte av vårdgarantin.

Spermiedonation

  • Cirka 5 månader till nybesök.
  • Kötiden till behandling är svår att förutsäga beroende på tillgång av donatorer.
  • Spermiedonation omfattas inte av vårdgarantin.

Vårdval är infört hösten 2019 även för IVF-behandling med donerade spermier.

"Egen" donator

Det är möjligt att ha en donator som du vet vem det är. Vi rekommenderar dock starkt en så kallad korsdonation, det vill säga att den donator ni bidrar med donerar till anonym mottagare och ni mottar ägg/spermier från anonym donator.

Fertilitetsbevarande åtgärder

Vid akuta fertilitetsbevarande åtgärder kallar vi patienten snarast. I övrigt har vi några månaders väntetid.

Mikro TESE

Cirka 2-3 månader till samtal/nybesök. Ytterligare 5-8 månader till operation.

PGD

Cirka 3-5 månader till nybesök. Väntetiden för eventuell behandling kan variera då den är individuell för varje PGD-patient/par beroende på analysmetoder.

Återbesök

Cirka 3 månader för återbesök till läkare.  

Syskonbehandling

Syskonbehandling är egenfinansierad och ges i mån av resurser. För närvarande är väntetiden minst 9-11 månader. Barnet måste ha fyllt 6 månader innan du/ni kan placeras på väntelista. 

Vid byte av behandlande patient i samkönade par är väntetiden 9-11 månader till nybesök.

Sjukhusgemensam information

Läs mer Vårdgaranti

Ofrivillig barnlöshet