Vårdavdelning Akut kirurgi trauma Huddinge

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Ring oss

08-585 869 42

Besök oss

Hälsovägen, Barngatan plan 8, B86-88, HUDDINGE

Större karta och reseplanerare Hitta hit

Vårdavdelning Akut kirurgi trauma Huddinge är en avdelning för patienter med akuta diagnoser som kan behöva kirurgisk behandling. Majoriteten av patienterna har mag- tarmproblem och läggs in från akuten eller från sjukhusets akuta vårdavdelningar, till exempel Akutvårdsavdelning KAVA.

Inför besöket

Vi tar endast emot akuta patienter.

Under besöket

Avdelningen bemannas av sjuksköterskor, undersköterskor och läkare. Vi har även ett nära samarbete med fysioterapeuter.

Många av våra patienter och medarbetare är allergiska, varför det råder blomförbud på avdelningen.

Efter besöket

Vid utskrivning sker ett utskrivningssamtal, där läkare och sjuksköterska meddelar om eventuell fortsatt behandling eller vård efter hemgång.
Om du har frågor gällande din fortsatta behandling efter utskrivning hänvisar vi dig till våra mottagningar.

Praktisk information

Besök sidan För Patienter för allmän patientinformation: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient, vanliga frågor och svar samt din journal med mera.