Dagvård Öron näsa hals Huddinge

1177 Vårdguiden e-tjänster

Beställa journalkopia

Ring oss

08-123 894 90

Besök oss

Hälsovägen 13, B84, HUDDINGE

Se karta och reseplanerare Hitta hit

tider

Öppettider för bokade besök

  • Måndag - Torsdag 07:00 - 15:30
  • Fredag 07:00 - 12:00

Diagnoser:

Öronsjukdomar, Halssjukdomar, Hörselimplantat

alla

Snarkproblem

Nässjukdomar

Tal- och röstrubbningar

Välkommen till vår dagkirurgiska vårdavdelning B84. Här vårdar vi både barn och vuxna som skall opereras för sjukdomar i öron, luftvägar, hals, talorganet, näsa/ bihålor och övre delen av matsmältningskanalen. Som patient kommer man till avdelningen för en planerad operation eller via vår akutmottagning.

Avdelningen är tillhörande Medicinsk enhet Öron näsa hals Hörsel och balans.

Flertalet av de operationer som genomförs, kan utföras i dagkirurgi, vilket innebär att Du som patient kommer att gå hem samma dag som du har opererats. Du kommer att vid inskrivningssamtalet bli informerad om just Din operation kommer att bli en dagkirurgisk operation eller om du behöver stanna kvar över natten.

Efter att du har opererats på operationsavdelningen, kommer Du bli transporterad i din säng till uppvakningsavdelningen där du får ligga ca en timme.

Om Din operation skall ske i dagkirurgi är det bra att förbereda sig på att tiden från att Du kommer till oss från uppvakningsavdelningen (för dig som varit sövd) tills att Du kommer att få gå hem, går snabbt. Vi vill att du skall kunna äta och dricka något innan du går hem, kunna kissa och vara uppegående.

Om du har genomgått en operation utan att bli sövd, i så kallad lokalbedövning, så kommer du att komma tillbaka till vårdavdelningen direkt. Där kommer du att få något att äta och dricka. Sen är det dags att åka hem.

Du som skall genomgå en operation, som kräver att du sover över en natt (det kan handla om att du fått ett så kallat dränage som skall tas bort dagen efter operationen, att det måste ske vissa observationer eller att du har ett speciellt omvårdnadsbehov) kommer till vår dagkirurgiska vårdavdelning på morgonen, men kommer efter operationen få sova över på vår slutenvårdsavdelning B82, som ligger precis i anslutning till den dagkirugiska vårdavdelningen.

För Dig som har ett barn som skall opereras kommer endast en förälder få följa med barnet in på operationsavdelningen, samt till uppvakningsavdelningen. Den andra föräldern får vänta kvar på patientrummet eller i väntrummet nere på operationsavdelningen.

Om barnets opererats och behöver stanna kvar över natten, kommer endast en förälder tillåtas stanna kvar. Syskon till barnet får stanna hemma med den andra föräldern eller med annan utsedd person. Detta har med brandsäkerhet att göra, samt av utrymmesskäl. Den förälder som stannar kvar på avdelningen skall kunna fokusera på det nyopererade barnet. En förälder eller annan person måste finnas närvarande under vårdtiden. Barnet får ej lämnas ensamt på rummet för att t ex föräldern skall gå och handla eller röka. Handla innan och använd nikotinplåster.

Inför besöket

All information ni behöver din/ditt barns operation finns i broschyren "Viktig information inför din/ditt barns operation" som skickas hem. Om du har tappat bort denna finns all information på Öron näsa hals Vårdavdelning på karolinska.se

Ta inte med på grund av stöldrisk

  • Smycken och värdesaker
  • För mycket pengar
  • Lämna bilen hemma så slipper du parkeringsproblem

Vi ringer dagen innan operationsdagen

Vi kontaktar dig i första hand med sms från och med kl 10 på förmiddagen och framåt, dagen innan operationen och lämnar besked om vilken tid som du skall komma på morgonen.

Under besöket

All information ni behöver din/ditt barns operation finns i broschyren "Viktig information inför din/ditt barns operation" som skickas hem. Om du har tappat bort denna finns all information på Öron näsa hals Vårdavdelning på karolinska.se

Efter besöket

Om du får problem

Vardagar måndag - torsdag 08.00 - 15.30, fredag 08.00 - 12.00

Telefonrådgivningen Tel 08-123 711 30

Kvällar och helger

Ring i första hand Vårdguidens sjukvårsupplysning - 1177 för du inte svar på din fråga ring till vårdavdelningen tel 08-585 877 91

OBS! Om du har andningsrelaterade problem eller andra livshotande tillstånd kontakta 112

Praktisk information

Besök sidan För Patienter för allmän patientinformation: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient, vanliga frågor och svar samt din journal med mera.

Synpunkter och klagomål mottagning dagvård och vårdavdelning

Synpunkter och klagomål - hit vänder du dig

Nu kan du lämna Synpunkter och Klagomål på vården digitalt via vår mottagning på 1177  Öron näsa hals mottagning Huddinge 

Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare anonymt


Om du önskar framföra synpunkter på vården anonymt så kan du göra det via 1177  e-tjänster. Lämna synpunkter och klagomål anonymt.

Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare som ombud eller om du inte kan lämna digitalt.

Om du önskar lämna synpunkter eller klagomål på vården som ombud krävs en fullmakt. Anmälan kan därför ej skickas via 1177.Anmälan hittar du här.
Anmälan tillsammans med fullmakt skickas med vanlig post till adressen nedan.

Lämna synpunkter och klagomål på vården via brev, använd blanketten Enskilt klagomål och skicka till berörd person på nedanstående adress.

Karolinska Universitetssjukhuset
Medicinsk enhet Öron näsa hals Hörsel och balans B61
Verksamhetschef Alexander Ahlberg
141 86 Stockholm