Mottagning Hörselimplantat Huddinge

Vi byter namn den 24 november 2019!

30 oktober 2019, 13:30

Cochleamottagningen i Huddinge byter namn den 24 november 2019 till Mottagning Hörselimplantat Huddinge. Vi finns kvar i våra lokaler på B53.

Se karta över området samt byggnaden

Ring oss

08-585 878 74

Besök oss

Hälsovägen, B53, HUDDINGE

Större karta och reseplanerare Hitta hit

tider

Öppettider för bokade besök

  • Måndag - Fredag 08:00 - 16:00

Diagnoser:

Cochleaimplantat

Ett cochleaimplantat (CI)/Hörselimplantat är ett hjälpmedel som genom elektrisk stimulering av hörselnerven ger gravt hörselskadade och döva personer möjlighet att uppfatta ljud och tal. Cochleaimplantat/Hörselimplantat är ett alternativ för de personer som får begränsad eller ingen hjälp av en vanlig hörapparat.

Hörselimplantatmottagningen i Huddinge är en del av Sektion Öronkirurgi och tillhörande Medicinsk enhet Öron näsa hals Hörsel och balans. Vi är specialiserade på att arbeta med cochleaimplantat/hörselimplantat och har en tvärvetenskaplig prägel med flera olika yrkeskategorier. Sektionen ansvarar för utredning, operation, anpassning och uppföljning av cochleaimplantat/hörselimplantat för barn och vuxna.

För att åstadkomma en heltäckande (re-) habilitering krävs flera olika åtgärder och sektionen samarbetar därför med hörselvård och skolor i Stockholm och flera andra landsting.

Grovt räknat finns ungefär 1% av värdens CI-bärare i Sverige. Nära hälften av de opererade är barn.

Karolinska Universitetssjukhuset har ensamt fått tillstånd av Socialstyrelsen att bedriva rikssjukvård av barn med cochleaimplantat/hörselimplantat. Tillståndet avser barn med missbildningar och svåra skador i temporalbenet.

Inför besöket

  • Ta med dig kallelse och legitimation.
  • Undvik att använda parfym innan du kommer till mottagningen.

Under besöket

Anmäl dig i centralkassan i huvudentrén eller entrén vid Logopedvägen, detta gäller även om du inte ska betala för besöket (till exempel barn eller om du har frikort).

Efter besöket

Om du har en återbesökdstid och får förhinder eller om du har frågor efter ditt besök kan du höra av dig enligt kontaktinformationen.

Praktisk information

Besök sidan För Patienter för allmän patientinformation: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient, vanliga frågor och svar samt din journal med mera.

Synpunkter och klagomål - hit vänder du dig