Auditory Verbal Therapy Barn och ungdom Rosenlund

AVT är en habiliteringsform där föräldrar ges kontinuerligt stöd i att hjälpa sitt barn som har hörapparater och/eller cochleaimplantat att utveckla talspråk genom att använda sin hörsel och förmåga att lyssna optimalt.

Arbetssättet utgår från barns normala tal- och språkutveckling och det långsiktiga målet är att barnet ska komma i nivå med sin kronologiska ålder. Vi arbetar med olika tekniker och strategier som kan hjälpa barnet att utveckla sitt lyssnande och användande av talspråk i vardagen. För att varje barn ska utvecklas optimalt utifrån sina egna förutsättningar utarbetar vi individuella målsättningar som följs upp kontinuerligt. Habiliteringsinsatserna enligt AVT vänder sig först och främst till föräldrar till barn med måttlig/grav hörselnedsättning i åldern 0 - 3 år.

Om du är intresserad av AVT för dig och ditt barn eller vill komma på ett informationssamtal för att få veta mer är du välkommen att kontakta:

Logoped Pia Rasmussen, tel 08-123 836 37

E-post: Pia Rasmussen

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan För patienter hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Vi arbetar med olika tekniker och strategier som kan hjälpa barnet att utveckla sitt lyssnande och användande av talspråk i vardagen.

Under undersökning eller behandling

För att varje barn ska utvecklas optimalt utifrån sina egna förutsättningar utarbetar vi individuella målsättningar som följs upp kontinuerligt. Habiliteringsinsatserna enligt AVT vänder sig först och främst till föräldrar till barn med måttlig/grav hörselnedsättning i åldern 0 - 3 år.

Efter undersökning eller behandling

Om du är intresserad av AVT för dig och ditt barn eller vill komma på ett informationssamtal för att få veta mer är du välkommen att kontakta specialpedagog Anna Persson.