Infektionsmottagning 3 Huddinge

Ring oss

08-123 813 75

Telefontider idag

07:00 - 11:00

mer information

Fler telefontider:

  • Måndag - Fredag 07:00 - 11:00

Besök oss

Ambulansgatan 10B, I56, 14152, Huddinge

Se karta och reseplanerare Hitta hit

tider

Öppettider för bokade besök

  • Måndag - Torsdag 08:00 - 16:00
  • Fredag 08:00 - 14:00

Diagnoser:

Primär immunbristsjukdom

På Infektionsmottagning 3 utreder, diagnostiserar och behandlar vi vuxna med primär immunbristsjukdom (PID). Med primär immunbrist menas ärftliga sjukdomar i immunförsvaret. Det finns en mängd olika typer av immunbrister, många av dessa leder till en ökad infektionsbenägenhet med främst luftvägsinfektioner. Mottagningen tar även emot och vaccinerar patienter inför organtransplantationer. Infektionsmottagning 3 har som mål att sprida kunskap om primära immunbristsjukdomar samt dess behandling, samt bedriva forskning och utveckling. Vi som arbetar på mottagningen är läkare och sjuksköterskor.

 

Ni hittar våra digitala tjänster i Alltid öppet

Hur du får tid hos oss

Vi får först en remiss från din husläkare eller annan vårdgivare. Utifrån remissen gör våra läkare en bedömning och om det bedöms att dina besvär kan bero på en bakomliggande immunbrist kontaktar vi dig med en skriftlig kallelse. Den innehåller tid, plats och namn på läkare eller sjuksköterska du kommer att träffa.

Behandlingar

Infusionsbehandling med immunglobulin

Immunglobulinbehandling är en behandling med läkemedel som ges för att öka antikroppsnivåerna, IgG. Läkemedlet kan ges via en infusionspump kopplat till en tunn liten nål i huden, så kallat subkutan behandling. Den typen av behandling kan utföras av patienten själv i hemmet. Sjuksköterskan instruerar och handleder då patienten på mottagningen vid cirka sex behandlingstillfällen innan övergång till hembehandling. Behandlingarna på mottagningen tar ca 2-3 timmar.

Immunglobulin ges i vissa fall direkt i blodet via dropp, då planeras detta in på mottagningen. Ett sådant besök kan ta upp till fyra timmar.

Som patient får man, vid båda behandlingstyperna, sitta i en behandlingsstol alternativt ligga ner på en brits under tiden behandlingen ges.

Sjukdomar och diagnoser

Inför besöket

  • Ta med legitimation.
  • Behöver du tolk, kontakta mottagningen i god tid före ditt besök.
  • Ta gärna med dig en lista på dina läkemedel.
  • Patientavgift enligt gällande taxa.
  • Avbokning ska göras senast 24 timmar innan planerat besök. Ej avbokad eller för sent avbokad tid debiteras, även om du har frikort.
  • Kom i god tid. Det kan vara svårt att hitta parkering.

Inför besöket på Infektionsmottagning 3 ska blodprov tas senast en vecka innan planerat besök, på valfri provtagningsenhet som tillhör Karolinska Universitetslaboratoriet. Mer information om detta kommer med kallelsen till besöket.

Hitta till mottagningen

Under besöket

Vid ditt besök träffar du först en läkare för genomgång av din tidigare sjukhistoria, ärftlighet, aktuella besvär och provsvar. Därefter planeras den fortsatta vården utifrån ditt behov.

Därefter träffar du en sjuksköterska för kompletterande information om planering, information om infektionsförebyggande åtgärder om det är aktuellt etc.  

 

Efter besöket

Läkaren och sjuksköterskan bokar eventuellt in ett återbesök på plats eller så kallas du via brev eller via ”Alltid Öppet”-appen.

Har du frågor gällande tidbokning, recept, vill avboka eller omboka din tid eller vill ha allmän information kontaktar du mottagningen på telefonnummer som står högst upp på sidan.

Vi uppmuntrar dig att använda Alltid öppets e-tjänster för att förnya recept av eller omboka besök. 

Praktisk information

Besök sidan För Patienter för allmän patientinformation: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient, vanliga frågor och svar samt din journal med mera.

Synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomål - hit vänder du dig

Lämna synpunkter och klagomål på vården digitalt via våra mottagningar på 1177. Lämna synpunkter och klagomål(öppnas i nytt fönster)

Lämna synpunkter och klagomål på vården via brev, använd blanketten Enskilt klagomål och skicka till berörd person på nedanstående adress.

Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare anonymt

Om du önskar framföra synpunkter på vården anonymt så kan du göra det via 1177 e-tjänster. Lämna synpunkter och klagomål anonymt hos din vårdgivare.(öppnas i nytt fönster)

Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare som ombud eller om du inte kan lämna digitalt.

Om du önskar lämna synpunkter eller klagomål på vården som ombud krävs en fullmakt. Anmälan kan därför ej skickas via 1177. Anmälan och fullmakt hittar du här. Anmälan tillsammans med fullmakt skickas med vanlig post till adressen nedan.

Lämna synpunkter och klagomål på vården via brev, använd blanketten Enskilt klagomål och skicka till berörd person på nedanstående adress.

Tf. Bitr Verksamhetschef Omvårdnadsområde Huddinge
Theres Sanders 
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge A40 Kuben  
141 86 Stockholm

Skicka egenremiss till oss

Välkommen att skicka egenremiss till oss på mottagningen. Du kan göra det digitalt eller via post, såhär:

Alltid Öppet
Leta upp mottagningen i appen Alltid Öppet. Fyll i information för egenremiss. Om du inte har appen, finns beskrivning om hur du hämtar ”Alltid öppet” här.

Post /blankett
Här finns anvisning för vilka uppgifter som bör finnas med i brev via post samt en blankett.

Mer information
Vi tar emot patienter utifrån vårt specialiserade uppdrag. Egenremiss bedöms på samma sätt som andra remisser som skickas till oss på Karolinska Universitetssjukhuset.

Läs mer om egenremiss och hur det fungerar på karolinska.se.

Egenremiss kallas ibland även egen vårdbegäran eller egenanmälan.