Infektionsmottagning 1 Huddinge

Ring oss

08-123 819 00

Telefontider idag

Inga telefontider idag

mer information

Fler telefontider:

 • Måndag - Torsdag 07:00 - 09:30

Besök oss

Ambulansgatan 12B, I. 53, 14152, Huddinge

Se karta och reseplanerare Hitta hit

tider

Öppettider för bokade besök

 • Måndag - Torsdag 07:30 - 16:00
 • Fredag 07:30 - 14:00

Diagnoser:

Gulsot (hepatit), Tuberkulos (TBC), Tropiska sjukdomar

alla

Fekal mikrobiota transplantation (FMT), Ortopediska infektioner och allmänna infektioner.

På mottagningen behandlar vi patienter med allmän infektion, hepatit (gulsot), tuberkulos, ortopediska infektioner, tropiska sjukdomar och infektioner i centrala nervsystemet (CNS). Vi tar även emot och behandlar patienter som fått svåra och långvariga diarréer efter antibiotikabehandling som orsakar Clostridium difficile. Vi som arbetar på mottagningen är läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Mottagningsarbetet är nära kopplat till vår forskningsenhet.

 

Ni hittar våra digitala tjänster i Alltid öppet

Hur du får tid hos oss

Vi får först en remiss från din husläkare eller annan vårdgivare. Vi kommer därefter kontakta dig med en skriftlig kallelse. Den innehåller tid, plats och namn på läkare, sjuksköterska eller undersköterska du kommer att träffa.

Provtagning 

Information om provtagning och provtagningsenheter PDF

Undersökningar och behandlingar

Fekal mikrobiota transplantation (FMT)

Denna behandling utförs för patienter som har fått svåra långvariga diarréer efter antibiotikabehandling orsakade av Clostridium difficile. De får denna behandling för att återställa balansen i tarmfloran.

Det finns två metoder för denna behandling. Ena med färsk avföring från en frisk närstående donator. Då blandas en liten mängd avföring med 300 ml natriumklorid Den andra formen är med en behandlad bakteriekultur på 30 ml. Vilken metod det blir bestäms vid första läkarbesöket.

Under behandlingen får du som patient ligga ner på vänster sida på en brits. En sond förs in via ändtarmen och vätskan sprutas in. Totalt sett varar behandlingen ca 2 timmar. Var 30:e minut vänder du dig från ena sidan till den andra. Efter avslutad behandling rekommenderar man att avvakta med att äta något samt undvika att utföra påfrestande aktiviteter.

Hepatit- Fibroscan (elastografi)

Fibroscan (elastografi) är en ultraljudsliknande undersökning som utförs för att mäta elasticiteten i levern. Detta för att ta reda på om levern har skadats och hur allvarlig skadan är. Som patient får du ligga ner på en brits när undersökningen utförs. Den tar ca 5-10 minuter att göra. Inför undersökningen ska du som patient vara fastande i tre timmar.

Hepatit B - 1177 Vårdguide

Tuberkulos (TBC)

 • Upphostningsprov
 • Lungröntgen
 • Bronkoskopi
 • Ventrikelsköljning
 • Blodprov (Igra-test)
 • Tuberkulintest (PPD)

Tuberkulos-tbs - 1177 Vårdguiden

Inför besöket

 • Ta med legitimation till besöket.
 • Behöver du tolk, kontakta mottagningen i god tid före ditt besök.
 • Ta gärna med dig en lista på dina läkemedel.
 • Patientavgift enligt gällande taxa om inte besöket är kostnadsfritt enligt smittskyddslagen.
 • Avbokning ska göras senast 24 timmar innan planerat besök. Ej avbokad eller för sent avbokad tid debiteras även om du har frikort.
 • Kom i god tid. Det kan vara svårt att hitta parkering.
 • Ofta ska du lämna blodprov cirka en vecka före besöket. Detta framgår i kallelsen.
 • Om du fått kallelse till undersökning med fibroscan ska du vara fastande i minst tre timmar.

Hitta till mottagningen

Under besöket

Du registrerar dig i mottagningens kassa/reception som du, inne på sjukhuset, hittar på Infektionsgatan 3, plan 5. 

Vid besöket träffar du läkare, sjuksköterska eller undersköterska. Vid vissa besök får du träffa mer än en profession. Under besöket går du och din vårdgivare igenom ditt mående och utefter det görs ett ställningstagande till vidare provtagning, undersökning och behandling. Du kommer informeras om fortsatt uppföljning och eventuella återbesök. Nedan beskriver vi hur besöken kan se ut beroende på vilken diagnos du har.

Hepatit (gulsot)

Vid besök hos läkare eller sjuksköterska ges information om sjukdom och sjukdomsförlopp. Även smittspårning, provtagning och en fibroscan-undersökning utförs, se information nedan under undersökningar och behandlingar. Resultat och uppföljning av utförda undersökningar får man antingen vid ett återbesök eller via telefon.

Ställningstagande till eventuell läkemedelsbehandling görs vid läkarbesöket.

Ofta ska du lämna blodprover inför besöket, detta framgår i kallelsen. Du bör lämna prov cirka en vecka före besöket så att svaren är klara när du kommer till mottagningen. Om fibroscan ska göras vid besöket ska du vara fastande i tre timmar.

Tuberkulos (TBC)

Vid läkar- och sjuksköterskebesök förekommer provtagning och undersökningar såsom ventrikelsköljning, Igra-test, PPD, röntgen, planering för bronkoskopi och körtelpunktion.

Resultat och uppföljning av utförda undersökningar får man antingen vid ett återbesök eller via telefon.

Om läkaren ordinerar läkemedelsbehandling kommer sjuksköterskan informera om behandlingsupplägget och planering av kommande besök.

Patienter som kallas för smittspårning, kommer på besök hos sjuksköterska för provtagning och eventuell röntgen samt hälsosamtal.

Ortopediska infektioner

Till infektions ortopedmottagning kommer patienter med protesinfektioner, rygginfektioner och septisk artrit. Här träffar du som patient både infektionsspecialist och ortopedspecialist. När man söker för en rygginfektion blir man bedömd utav en infektionsspecialist tillsammans med en ryggspecialist. Besöken är vanligtvis 30 minuter långa, men kan oftast vara lite längre då man får träffa två specialister. De undersökningar och behandlingar som förekommer är bland annat punktion, borttagning av suturer, omläggning av sår och provtagning. Planering och åtgärder efter besöket kan innefatta röntgen, provtagning och operation.

Innan man kommer till mottagningen så ska man ta blodprover som har skickats hem med kallelsen.

Forskningsenhet

På mottagningen arbetar en grupp sjuksköterskor på en enhet för forskning inom bland annat hepatit, TBC och tropik. Studierna leds av olika infektionsläkare från kliniken.

Vi arbetar med ett flertal olika studier, bland annat läkemedelsstudier. Som patient kan du bli tillfrågad att vara med i en studie då din läkare skulle tycka att det passar. Det är alltid frivilligt att delta.

Om du är du intresserad av att veta mer, meddela din läkare eller sjuksköterska på mottagningen.

Efter besöket

Svar på eventuella prover och undersökningar får du av ansvarig läkare via brev, telefonsamtal eller vid kommande återbesök.

Om din vårdgivare rekommenderat återbesök kan ny tid i regel ordnas i samband med besöket eller så blir du kallad per brev vid senare tillfälle.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor. Du kan kontakta oss per telefon eller via Alltid öppets e-tjänster.

Praktisk information

Besök sidan För Patienter för allmän patientinformation: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient, vanliga frågor och svar samt din journal med mera.

Synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomål - hit vänder du dig

Lämna synpunkter och klagomål på vården digitalt via våra mottagningar på 1177. Lämna synpunkter och klagomål(öppnas i nytt fönster)

Lämna synpunkter och klagomål på vården via brev, använd blanketten Enskilt klagomål och skicka till berörd person på nedanstående adress.

Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare anonymt

Om du önskar framföra synpunkter på vården anonymt så kan du göra det via 1177 e-tjänster. Lämna synpunkter och klagomål anonymt hos din vårdgivare.(öppnas i nytt fönster)

Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare som ombud eller om du inte kan lämna digitalt.

Om du önskar lämna synpunkter eller klagomål på vården som ombud krävs en fullmakt. Anmälan kan därför ej skickas via 1177. Anmälan och fullmakt hittar du här. Anmälan tillsammans med fullmakt skickas med vanlig post till adressen nedan.

Lämna synpunkter och klagomål på vården via brev, använd blanketten Enskilt klagomål och skicka till berörd person på nedanstående adress.

Tf. Bitr Verksamhetschef Omvårdnadsområde Huddinge
Theres Sanders 
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge A40 Kuben  
141 86 Stockholm

Skicka egenremiss till oss

Välkommen att skicka egenremiss till oss på mottagningen. Du kan göra det digitalt eller via post, såhär:

Alltid Öppet
Leta upp mottagningen i appen Alltid Öppet. Fyll i information för egenremiss. Om du inte har appen, finns beskrivning om hur du hämtar ”Alltid öppet” här.

Post/blankett
Här finns anvisning för vilka uppgifter som bör finnas med i brev via post samt en blankett.

Mer information
Vi tar emot patienter utifrån vårt specialiserade uppdrag. Egenremiss bedöms på samma sätt som andra remisser som skickas till oss på Karolinska Universitetssjukhuset.

Läs mer om egenremiss och hur det fungerar på karolinska.se.

Egenremiss kallas ibland även egen vårdbegäran eller egenanmälan.