Akutvårdsavdelning KAVA Huddinge

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Ring oss

08-585 802 07

Besök oss

Hälsovägen, K71-73, Hus K2, plan 7, HUDDINGE

Större karta och reseplanerare Hitta hit

KAVA tar emot patienter under dygnets alla timmar, oftast från akutmottagningen. KAVA vårdar främst patienter med kirurgiska sjukdomar.

Inför besöket

Anhörig får följa med till avdelningen vid inskrivningen. Be gärna anhöriga ta med dina värdesaker hem och behåll endast det du behöver under din sjukhusvistelse. Vi har öppna besökstider men ber att besökare respekterar övriga patienter på avdelningen. Anhöriga är välkomna att ringa till avdelningen efter klockan 11.00. Vi har blomförbud på avdelningen av hänsyn till allergiker. Tänk även på att inte bära starkt doftande parfymer.

Under besöket

KAVA är en avdelning med beräknad kort vårdtid. Målet är att du ska bli färdigbehandlad hos oss, vilket innebär att du kommer att få vara med om en del undersökningar, behandlingar och provtagningar. Detta kan ske även nattetid. Ibland krävs lite längre vårdtid, vilket kan innebära att du flyttas till annan vårdavdelning eller till någon form av rehabiliteringsenhet.

Efter besöket

Innan du går hem från avdelningen kommer du att träffa läkare för utskrivningssamtal där du får skriftlig och muntlig information. En anhörig är välkommen att vara med på utskrivningssamtalet om de har möjlighet och om du önskar detta. Har du några frågor efter att du kommit hem är du välkommen att ringa avdelningen.

Synpunkter och klagomål - hit vänder du dig

Praktisk information

Besök sidan För Patienter för allmän patientinformation: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient, vanliga frågor och svar samt din journal med mera.