Akutvårdsavdelning AVA Huddinge

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Ring oss

08-585 831 26

Besök oss

Hälsovägen, K61-63, husK2, plan 6, HUDDINGE

Större karta och reseplanerare Hitta hit

AVA är en del av Funktionsområde Akut Huddinge

AVA tar emot patienter under dygnets alla timmar, oftast från akutmottagningen. AVA vårdar patienter av alla kategorier och påbörjar utredning, diagnostiserar och behandlar för att så snart som möjligt flytta patienten vidare till specialistavdelningar.

Inför besöket

Anhörig får följa med till avdelningen vid inskrivningen. Be gärna anhöriga ta med dina värdesaker hem och behåll endast det du behöver under din sjukhusvistelse. Vi har öppna besökstider men ber att besökare respekterar övriga patienter på avdelningen. Vi har blomförbud på avdelningen av hänsyn till allergiker. Tänk även på att inte bära starkt doftande parfymer.

Under besöket

AVA är en avdelning med beräknad kort vårdtid. Målet är att du ska bli färdigbehandlad hos oss eller, om det krävs lite längre vårdtid, så snart som möjligt flyttas till specialistavdelning. Det innebär att du kommer att få vara med om en del undersökningar, behandlingar och provtagningar. Detta kan ske även nattetid. 

Efter besöket

Innan du går hem från avdelningen kommer du att träffa läkare för utskrivningssamtal där du får skriftlig och muntlig information. En anhörig är välkommen att vara med på utskrivningssamtalet om de har möjlighet och om du önskar detta. Har du några frågor efter att du kommit hem är du välkommen att ringa avdelningen.

Synpunkter och klagomål - hit vänder du dig

Praktisk information

Besök sidan För Patienter för allmän patientinformation: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient, vanliga frågor och svar samt din journal med mera.