Akutmottagningen Huddinge

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Ring oss

08-123 800 00

Besök oss

Hälsovägen 13, C1:41, 14157, Huddinge

Se karta och reseplanerare Hitta hit

tider

Öppettider för bokade besök

  • Måndag - Söndag 00:00 - 24:00

Tider för drop in

  • Måndag - Söndag 00:00 - 24:00

Akutmottagningen har öppet dygnet runt och finns för dig om du blir akut svårt sjuk. Våra specialiteter är medicin/infektion, kirurgi, ortopedi och neurologi.

Vid ett besök på akutmottagningen träffar du först en sjuksköterska i vår reception som gör en första bedömning. Här kan du komma att hänvisas till närakuten, alternativt din vårdcentral, beroende på dina besvär. Detta för att säkerställa att alla patienter får rätt vård i rätt tid.  

Vanliga frågor och svar på akutmottagningen

Patient och anhörig

Går det att boka tid på akuten?
Det går inte att boka en tid, du får träffa en läkare utifrån den prioritering som är gjord av personalen utifrån dina symtom och dina vitala parametrar (blodtryck, puls, andningsfrekvens, temperatur). Den som är sjukast får träffa läkare snabbast.

Får anhörig följa med mig till akutmottagningen?
Besöksrestriktioner råder just nu på akutmottagningen, efter individuell bedömning tillåts närstående följa med in på akutmottagningen.
Symtomfri närstående välkomnas på akutmottagningen om patenten är:

  • Under 18 år
  • Patienten har en personlig assistent, denne är då välkommen att följa med
  • Patienten har svårighet att förmedla sitt vårdbehov (ej behov av tolk)
  • Patient som befinner sig i livets slutskede

Vart ringer jag om jag vill få information om min anhörig som besöker akuten?
Ring 08-123 800 00 växel, begär att få prata med samordningen på akuten. Viktigt att ha hela personnummret på anhörig vid förfrågan.

Jag kan inte språket, hur gör jag?
På akuten bokar vi alltid tolk i första hand vid undersökning och behandling. Vi undviker att använda närstående som tolk.

Vad är det för fel på mig?
En bedömning görs om ditt tillstånd är akut, i vissa fall kommer du remitteras vidare till specialist eller för vidare utredning på din vårdcentral.

Vid inläggning på sjukhus läggs du in för vidare utredning och behandling av dina symtom.

Jag mår sämre nu än när jag kom. Vad gör jag?
Säg till direkt om du känner dig sämre så vi kan göra en ny bedömning av dig. Använd patient ringsignalen på väggen eller hitta någon av personalen för att förmedla din försämring.

Hur gör jag om jag behöver hjälp med något?
Har du en patiensignalknapp använder du den för att få uppmärksamhet från personalen. Då kommer det personal som känner till dig och dina besvär. För din integritet och allas säkerhet bör du stanna på den plats du fått förutom vid toalettbesök.

Får jag smärtstillande när jag har ont?
Har du smärtor som du känner att du inte kan hantera så vill vi att du säger detta till personalen vid den första prioriteringen/bedömningen. Uppmärksamma personalen om dina smärtor genom att ringa på patientlarm signalen eller gå och prata med en personal.

Vi vill veta hur ont du har på en skala mellan 0-10 där 0 = ingen smärta och 10 = värsta tänkbara smärta.

Vi vill även veta om och när du tagit smärtstillande medicin senast och vilken sort, detta för att kunna ge korrekt smärtlindring till dig.

Jag är hungrig, får jag mat på akuten?
Kontrollera med personalen om du får äta och inte behöver fasta av medicinska skäl. Generellt gäller att när du söker för vissa åkommor ska du inte äta eller dricka om inte personalen säger något annat. Anledningen är att ditt tillstånd inte ska förvärras eller att det blir fördröjning av operation på grund av att du inte varit fastande.

I väntrummet finns varuapparater där du kan köpa något att äta eller dricka. Det finns även möjlighet att få en smörgås eller lättare maträtt inne på akuten vid långa väntetider.

Om du är mobil och har lätt att förflytta dig kan du gå upp på plan 5 och inhandla mat. (Informera personalen om att du lämnar akuten för att gå och köpa något att äta).

Jag har inga hygienartiklar eller ombyte med mig och nu ska jag läggas in.
Behöver du stanna på sjukhuset så kan vi hjälpa till med hygienartiklar och även rena patientkläder.

Hur länge blir jag inlagd på sjukhuset?
Anledningen till varför du läggs in på sjukhus styr hur länge du blir kvar på sjukhuset. Utvärdering görs dagligen.

Väntetider

Varför är det så lång väntan på akuten?
Du behöver vänta för att det kommer in andra patienter med högre prioritet vilket leder till att dem behöver omhändertas snabbare. Ibland är det även många ambulanser som kommer samtidigt, vissa med blåljus och patienten är då högt prioriterad med ett livshotande tillstånd. Detta kan innebära att du behöver vänta längre än väntat.

Varför måste jag vänta, det är ju helt tomt i väntrummet.
Väntrummet kan verka lugnt men patienter kommer även med ambulans till akutmottagningen vilket ni inte ser i väntrummet. Många patienter vistas även inne på akuten i rum.

Remiss, kommer jag före i kön då?
Har du en remiss innebär det att vårdcentralen anser att du behöver en bedömning på akuten. Du kommer precis som alla andra prioriteras efter dina symtom och vitala parametrar (blodtryck, puls, andningsfrekvens, temperatur). 

Ambulans, kommer jag före i kön då?
Samtliga patienter oberoende av om de kommer gående eller med ambulans tas omhand efter en medicinsk prioritering och bedömning som görs vid ankomst till akuten. Om du kommer med ambulans betyder inte detta att du får snabbare hjälp än någon annan patient.

Hon där borta kom efter mig men har redan fått hjälp, varför och har ni glömt mig?
Det första som görs när du kommer till akuten är en bedömning/triagering av ditt tillstånd och i vilken prioritet du behöver akut hjälp i förhållande till övriga patienter. Denna prioritering kan komma att ändras allteftersom nya patienter kommer in till akuten. Vi har inte glömt dig.

Jag lämnade prover för flera timmar sedan och det skulle bara ta en timme att analyser, vad gör att det dröjer?
Analysering av prover varierar beroende på belastning på laboratoriet. Så fort provsvar finns ser personalen detta, och agerar genast vid kraftigt avvikande provsvar. Om de inte ser något akut avvikande får du vänta på provsvar tills en läkare i vårdlag har möjlighet att förmedla provresultatet.

Jag väntar på röntgen, varför dröjer det så länge?
Röntgenavdelningen är behjälplig till hela sjukhuset och Närakuten och behöver precis som vi på akuten göra prioriteringar till de patienter med störst medicinskt  behov. Vi på akuten kan inte påverka röntgens väntelista vilket betyder att vi inte direkt kan ge en specifik tid till dig som patient.

När vi får en röntgentid till dig som patient meddelar vi tiden till dig och ofta bokar vi en transportör som kommer ledsaga och hjälpa dig till röntgenavdelningen.

Jag börjar bli arg och förbannad för att jag inte får hjälp.
Det kan vara frustrerande att behöva vänta länge. Dock accepteras inga former av vredesutbrott, hot eller våld. I sådana situationer kontaktas ordningsvakter som eskorterar dig ut från akuten. Vid hot och våld görs en polisanmälan.

Jag orkar inte vänta längre, jag vill gå hem.
Om du väljer att gå hem är det på eget ansvar. Vi vill att du meddelar oss innan beslut tas om att lämna akutmottagningen så slipper vi leta efter dig eller ringa upp dig.

Praktisk information

Kan jag låna telefon om jag behöver ringa?
Har du ingen egen telefon så finns möjlighet att låna en fast telefon av oss för att ringa ett kort samtal.

Hur laddar jag min egen telefon?
Bäst är att ta med sig egen mobilladdare. Det finns mobila powerbank att hyra i väntrummet. Personalen på akuten ansvarar inte för dessa utan det är företaget som står på mobil laddningsstationen i väntrummet du ska vända dig till.

Finns det Wifi på sjukhuset?
Ja det finns, anslut din enhet såhär: 

  1. På din enhet (telefon, läsplatta eller dator) öppna listan över tillgängliga nätverk.
  2. Välj att ansluta mot SLL-guest.
  3. Om inget login-fönster öppnas automatiskt så öppna din browser på enheten för att få upp ett login-fönster.
  4. Acceptera villkoren och anslut så har du aktiverat kontot för 8 timmar (när tiden har gått ut blir du utloggad och behöver ansluta dig igen).

Om jag behöver gå på toaletten, var finns den?
Toaletter finns på flera ställen på akutmottagningen, i väntrummet och inne på akutmottagningen. Se skyltning på respektive dörr.

Söker du akut på grund av buksmärta eller feber vill vi gärna att du lämnar ett urinprov. Kontakta personal så får du en urinmugg tilldelad dig med din namnetikett. Provet lämnar du i luckan innanför dörren på toaletten alternativt i luckan utanför toaletten. Personal hämtar därefter urinmuggen för analys.

Var finns apoteket?
Apotek Nova finns i sjukhusbyggnaden, entréhallen plan 5
Kronans Apotek finns utanför huvudentrén, Blickagången 20

Var kan jag parkera bilen?
https://www.locum.se/husen/huddinge-sjukhusomrade/parkeringsinformation/

Läkemedel och hjälpmedel

Kan jag låna en rullstol?
Rullstol kan lånas mot en deponi som exempelvis ett körkort. Rullstolen används för att transportera in patient till akutreceptionen alternativt till annan vårdnivå som Närakuten. Rullstolar finns inte för hemlån.

Hur gör jag med mina läkemedel som jag är ordinerad sedan tidigare?
Ta gärna med din dosett eller APO dos vilket möjliggör att du kan få dina läkemedel i rätt tid. På akuten finns endast ett fåtal akuta läkemedel. Viktigt att du kontaktar en sjuksköterska innan du tar din medicin.

Sjukresor

Vad gäller med sjukresor?
En sjukresa ska var medicinskt motiverad, bedömning görs av läkare alternativt sjuksköterska på akutmottagningen. Du betalar en egenavgift för sjukresan. Som färdtjänstresenär har du alltid rätt att få sjukresa vid uppvisande av giltigt färdtjänstkort.

När har jag inte rätt till en sjukresa?
Då det medicinska behovet inte motiverar en sjukresa. Egen begäran från dig eller att du saknar pengar för att ta dig hem. Lång resväg eller att det inte finns någon allmän kollektivtrafik exempelvis nattetid eller att det är krångligt att ta sig hem.

Inför besöket

Söker du för gynekologisk åkomma ska du anmäla dig i vår reception men du hänvisas sedan vidare till gynekologiska akutmottagningen på Kirurgigatan 69 (Hus K4, plan 6).

Barnakutmottagningen ligger i anslutning till akutmottagningen. Barnakutmottagningen har eget väntrum som anpassats till barn och ungdomar.

Öron-näsa-hals-akuten ligger i anslutning till akutmottagningen. ÖNH-akuten är öppen dygnet runt.

Kontakta alltid 1177 för hänvisning till rätt vårdnivå och 112 vid livshotande tillstånd.

Under besöket

Väntetiden på akutmottagningen kan variera beroende på belastningen. Svårt sjuka eller skadade tas om hand direkt. Mer information om besöket finns i vanliga frågor och svar ovan. 

Efter besöket

Om du efter ditt akutbesök får ett återbesök inbokat kan det antingen vara på akutmottagningen eller på respektive kliniks öppenvårdsmottagning. Kontrollera vad som står i din kallelse som du får med dig när du lämnar akutmottagningen. Har du fortsatta besvär ber vi dig söka på nytt eller kontakta din vårdcentral.

Kopia på provsvar och/eller journal.
På 1177 får du tillgång till dina journaler och provsvar. Du kontaktar respektive avdelning du besökt, om du besökt akuten ringer du vårdadministrationen på telefonnummer: 08-123 82918 telefontid mån-fre 09:00-10:00.

Praktisk information

Besök sidan För Patienter för allmän patientinformation: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient, vanliga frågor och svar samt din journal med mera.

Synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomål - hit vänder du dig

Nu kan du lämna synpunkter och klagomål på vården digitalt via våra mottagningar på 1177. Lämna synpunkter och klagomål 

Lämna synpunkter och klagomål på vården via brev, använd blanketten Enskilt klagomål och skicka till berörd person på nedanstående adress.

Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare anonymt

Om du önskar framföra synpunkter på vården anonymt så kan du göra det via 1177 e-tjänster. Lämna synpunkter och klagomål anonymt hos din vårdgivare.(öppnas i nytt fönster)(öppnas i nytt fönster)(öppnas i nytt fönster)

Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare som ombud eller om du inte kan lämna digitalt.

Om du önskar lämna synpunkter eller klagomål på vården som ombud krävs en fullmakt. Anmälan kan därför ej skickas via 1177. Anmälan och fullmakt hittar du här. Anmälan tillsammans med fullmakt skickas med vanlig post till adressen nedan. 

Lämna synpunkter och klagomål på vården via brev, använd blanketten Enskilt klagomål och skicka till berörd person på nedanstående adress.

Tf. Bitr Verksamhetschef Omvårdnadsområde Huddinge
Theres Sanders
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge A40 Kuben  
141 86 Stockholm