Neurologisk vårdavdelning R81 Huddinge

Ring oss

08-585 805 81

Besök oss

Karolinska Universitetssjukhuset, Rehabgatan plan 8 ingång R81, HUDDINGE

Verksamheten på Avd R81 är flyttad till andra enheter, se nedan.

  • Planerad slutenvård för utredningar och behandlingar finns nu på avd R84, kontaktinformation hittar du under denna avdelning.

  • Behandlingar som sker i öppenvård tillhör neurologmottagningen på Huddinge, kontaktinformation hittar du under denna mottagning.

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen. Besök sidan Din vård på Karolinska för information: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal med mera.

Inför besöket

.

Under besöket

.

Efter besöket

.