Mottagning Anestesi B62 Huddinge

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Besök oss

Hitta hit

När det är bestämt att du ska opereras får du en tid hos våra narkosläkare på Anestesimottagningen som bedömer din hälsa och går igenom vilken anestesimetod och smärtlindring om passar bäst för just dig.

På Anestesimottagningen träffar du en narkosläkare (anestesiolog) som bedömer ditt hälsotillstånd och tillsammans diskuterar ni anestesimetod. Du får även information om eventuell sövning och vilken smärtlindring du kan få efter operationen. Efter ditt besök hos oss har du fått en bra uppfattning om vad som kommer att ske innan, under och efter operationen. Bokningen till Anestesimottagningen görs via din vårdavdelning, behöver du boka om den tiden kontaktar du dem.

Kvalitetsregister SPOR

För att utveckla och säkra vårdens kvalitet kan dina uppgifter komma att registreras i bland annat SPOR, Svenskt Perioperativt Register. Information om deltagande och eventuellt avstående från att medverka, finns på sidan om SPOR.

Inför besöket

Sjukdomshistoria

Det är viktigt att du informerar narkosläkaren vid besöket på Anestesimottagningen om alla sjukdomar som du har eller har haft. Diabetes (sockersjuka), sjukdomar i hjärta, kärl, lungor, njurar eller rubbning i blodets levringsförmåga (koagulationen) kan orsaka problem vid kirurgi eller sövning och förlänga återhämtningsskedet. Det är även viktigt att du informerar narkosläkaren vilka mediciner (läkemedel inklusive naturläkemedel) du tar.

Allergier

Det är viktigt att du berättar om du är allergisk mot något, till exempel någon medicin, födoämnen eller naturgummi (latex). Det kan även finnas ärftliga sjukdomar i släkten som leder till avvikande reaktioner på narkosmedlen. Berätta det för din läkare så tidigt som möjligt, så hänsyn kan tas till det vid planeringen av sövningen.

Alkohol och droger

Operationen kan inte genomföras om du är påverkad av alkohol eller droger. Kontakta din läkare om du har fler frågor om det.

Rökning och snusning

För bästa resultat av din operation lönar det sig att sluta röka i god tid, minst två veckor före operationsdagen, helst längre. Rökning påverkar andning, luftvägar och försämrar blodcirkulationen och sårläkningen. Rekommendationen är att man ska göra ett uppehåll i rökningen minst 6-8 veckor innan operation samt minst lika länge efter operation. Immunförsvaret återställs relativt väl efter fyra veckors uppehåll, men det tar minst åtta veckor för kroppen att förbättra hjärt- och lungfunktionen. Många storrökare får också en ökad slemproduktion i lungorna de första veckorna efter rökstoppet. Även ett kortare uppehåll förbättrar din syreupptagningsförmåga ordentligt och om du inte slutat röka innan operation hjälper det att göra ett uppehåll efter ingreppet. Särskilt viktigt är det med rökstopp inför stora operationer och ortopediska operationer där ben ska läka ihop eller där man opererar in proteser och andra material. Avstå från att snusa minst 6 timmar innan operationen.

Ansiktsbehåring

Tänk på att om du har kraftig skäggväxt kan det blir svårare för dig att andas in syre och narkosläkemedel via narkosmasken, på grund av att den inte sluter tätt kring mun och näsa. Det är bäst om du är slätrakad.

Biverkningar och komplikationer

Att opereras och sövas är en påfrestning för kroppen och det finns olika risker med narkos. Riskerna med narkos vägs mot förväntad nytta. Alla inom sjukvården gör vad de kan för att förutse och i förväg motverka komplikationer och eventuella biverkningar.

Exempel på komplikationer som kan uppstå är t.ex. övergående heshet (oftast av luftvägshantering), tryckskada (sällsynt) och biverkning från ryggbedövning (mycket sällsynta), tandskada vid intubering. Sjukdomar som kan försämras är t.ex. kärlkramp - hjärtinfarkt.

Under besöket

För att narkosläkaren ska kunna göra en bedömning av ditt hälsotillstånd får du svar på ett antal frågor och blodtryck tas. Passa på att ställa alla dina frågor som du har om eventuell sövning, smärtlindring och vad som händer efter din operation (eftersom det kan vara svårt att komma i kontakt med narkosläkaren innan operationen).

Mediciner (läkemedel)

Du ska alltid komma överens med narkosläkaren om vilka mediciner du ska ta på operationsdagen. Det finns många mediciner som du kan ta samma dag du ska opereras (till exempel astmamediciner, epilepsimediciner, långverkande nitropreparat, betablockerare, rytmstörningsmediciner, kortison). Alla dina egna mediciner ska du ta med dig till sjukhuset, även naturläkemedel. Det är bra om du alltid har en lista över dina mediciner med dig i plånboken. Är du osäker på hur du ska göra i ditt fall, kontakta din vårdavdelning.

Mediciner som inte ska tas innan du ska opereras

En del mediciner passar inte ihop med narkosmedlen och kan inte tas innan operationen (till exempel vissa hjärt- och blodtrycksmediciner och naturläkemedel). Diabetesbehandling planeras alltid individuellt. Man bör också särskilt komma överens om en eventuell paus i medicinering med preparat som inverkar på blodets levringsförmåga (koagulering). Exempel på sådana mediciner är: Trombyl, Waran, Persantin, Asasantin, Plavix. Vid användning av naturläkemedel rekommenderas en veckas uppehåll före operationen. Prata med narkosläkaren om du har funderingar. Är du osäker på hur du ska göra i ditt fall, kontakta din vårdavdelning.

Efter besöket

Har du frågor efter besöket på Anestesimottagningen?

Kontakta din vårdavdelning om du har frågor om din operation.

Synpunkter och klagomål - hit vänder du dig

Praktisk information

Besök sidan För Patienter för allmän patientinformation: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient, vanliga frågor och svar samt din journal med mera.